Redactie en uitgever

Redactie
dr. Leen Beyers (Berchem/Antwerpen), dr. D. Callewaert (Sint-Kruis/Brugge),
drs. Paul Catteeuw (redactiesecretaris, Kontich), drs. Johan de Bruijn (Staphorst),
drs. Brecht Deseure (Brussel), dra. Katrijn D’hamers (Hemiksem),
dra. Sophie Elpers (Arnhem), prof. dr. Hans Geybels (Leuven),
dra. Hilde Schoefs (Bilzen), em. prof. dr. Jan Theuwissen (Berchem/Antwerpen),
em. prof. dr. Stefaan Top (eindredacteur, Rotselaar)
dr. Marcel Van den Berg (‘s-Gravenwezel/Schilde), dr. Albert van der Zeijden (Egmond aan Zee),
drs. Werner Van Hoof (Borgerhout/Antwerpen)
Verantwoordelijke uitgever
dr. jur. Paul Peeters (‘s-Gravenwezel/Schilde)