Call for papers

Hedendaagse feestcultuur en rituelen

Feesten en rituelen zijn belangrijke sleutels om toegang te krijgen tot de diepere betekenisstructuren binnen een maatschappij. Het zijn momenten van verhoogde intensiteit waarin gemeenschappen uitdrukken wat voor hen van belang is. In dit themanummer ligt de nadruk op de gelaagde betekenissen van feesten en rituelen. Hoe verhouden feesten en rituelen zich tot processen als etnisering, regionalisme, musealisering, erfgoedisering en toenemend toerisme? In hoeverre zijn feesten ‘markers’ voor jongerencultuur en nieuwe etnische groepen? Weerspiegelen feesten bestaande machtsverhoudingen en belangentegenstellingen? Hebben feesten een emancipatorisch potentieel? Op welke manier is hun dynamisch karakter te rijmen met noties van traditie en continuïteit? Dit zijn maar enkele van de vele vragen die het onderwerp oproept.
Het themanummer wil een interdisciplinaire blik werpen op een van de populairste thema’s uit de Europese etnologie en is daarom uitdrukkelijk op zoek naar bijdragen uit verschillende vakgebieden zoals de antropologie, sociologie, economie, cultural studies of (kunst)geschiedenis. Zowel theoretische bijdragen als casestudies zijn welkom.
Auteurs worden uitgenodigd een abstract bij de redactie in te dienen van maximaal 500 woorden, uiterlijk tegen 1 september 2015. De redactie beoordeelt de abstracts en neemt vervolgens contact op met de auteur. De deadline voor de in te sturen artikels is 1 maart 2016.
De bijdragen worden beoordeeld op basis van double blind peer review. Voor het themanummer kunnen ook themagerelateerde bijdragen worden ingeleverd voor de andere rubrieken van het tijdschrift (recensies, verslagen, essay, nieuw onderzoek, sporen). Voor deze rubrieken geldt de peer review niet. Het themanummer is een samenwerking tussen LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag en de redactie van Volkskunde.

redactie@volkskunde.be