Call for papers

In 2018 lanceert het tijdschrift Volkskunde een nieuw themanummer: Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie – Lokale identiteiten en globale interacties

Gastredactie: Leen Beyers, Anneke Geyzen, Yves Segers

Call for papers:

Wereldwijd is de aandacht voor streekgebonden gastronomie sinds een kwarteeuw aanzienlijk toegenomen. De internationalisering, de industrialisering en de actuele vorm van commercialisering van de voedselketen wakkeren immers een verlangen naar streekrecepten en -producten aan. Het kenmerken van voeding als streekgebonden is echter niet nieuw. Zo stimuleerde het nationalisme einde negentiende eeuw al de waardering en creatie van tal van nationale en regionale lekkernijen. Denk maar aan de ‘Belgische’ chocolade of de ‘carbonnade flamande’, die vanaf dan als een regionale klassieker werd bestempeld.

Dit themanummer onderzoekt de constructie van voeding als streekgebonden product, binnen de context van economische en culturele mondialisering van de 19de eeuw tot vandaag. Het wil een kritische blik werpen op de wijze waarop streekspecialiteiten ontwikkelen en worden gelabeld, en op de markten en culturele en politieke arena’s waarbinnen dat gebeurt. Zo bevatten heel wat streekspecialiteiten een of meer overzeese ingrediënten, die soms wel en soms niet bekend worden gemaakt. Bovendien richt de promotie van streekproducten zich vaak op de internationale toeristische markt. De bedenkers van streekproducten zijn tenslotte niet altijd locals. Op deze vlakken zijn er wellicht interessante verschillen tussen de actuele streekproducten en hun negentiende-eeuwse voorgangers en tussen Vlaamse en Nederlandse cases.

Dit themanummer verwelkomt wetenschappelijke artikels (circa 5000-8000 woorden, inclusief noten) en enkele kortere essays of case-studies (circa 3000- 7000 woorden, inclusief noten) over de identiteit van streekproducten en hun band met de economische en culturele mondialisering van de 19de eeuw tot de 21ste eeuw. Vlaanderen en Nederland staan centraal, maar relevante internationale vergelijkingen en theoretische beschouwingen zijn eveneens welkom.

Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie Lokale identiteiten en globale interacties

Mogelijke thema’s:

Evolutie van de identiteitsconstructie rond een concreet streekproduct (Immaterieel) erfgoedbeleid en streekproducten – Streekproducten en nationale of regionale identiteiten – Streekproducten en de stad als productieplaats of identiteitskader Streekproducten en het platteland als productieplaats of identiteitskader Streekproducten en agrarisch beleid – Streekgastronomie en de constructie van streekidentiteit en toerisme – Streekproducten en overzeese ingrediënten – De verkoop van Vlaamse of Nederlandse culinaire specialiteiten in andere landen

Praktisch:

Abstracts van maximum 300 woorden sturen naar leen.beyers@stad.antwerpen.be vóór 1 december 2017.

Artikels sturen naar leen.beyers@stad.antwerpen.be vóór 1 april 2018.

Publicatie in december 2018, na blind peer review voor de wetenschappelijke artikels.

Dit themanummer zal verschijnen naar aanleiding van de Antwerpen à la carte

expo in het MAS, over de band tussen eten en de stad: http://www.mas.be/nl/alacarte

In 2018 Volkskunde will publish a new special issue:

Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie – Lokale identiteiten en globale interacties (Regional gastronomy from Flanders and the Netherlands -Local identities and global interactions)

Editorial board: Leen Beyers, Anneke Geyzen, Yves Segers

Call for papers:

Regional food is currently on the rise all over the world. Globalisation and industrialisation of the food chain and actual commercial trends with regard to food stimulate a desire for regional food. The labelling of food as a regional product is not new, however. As such, at the end of the 19th century nationalism already stimulated the appreciation and creation of regional food. Good examples are the new ‘Belgian’ chocolate or the ‘carbonnade flamande’, an old recipe which from then on was labelled as a regional speciality.

This special issue examines the construction of food as regional within the context of the economic and cultural globalisation since the 19th century till today. The issue will have a critical look at the way in which regional specialities are constructed and at the markets and cultural and political arenas in which this takes place. As such, many regional specialities contain overseas ingredients, which are not always mentioned. In addition, the promotion of regional food is often oriented to the international tourist market. Furthermore, the inventors of regional gastronomy are not necessarily local people. No doubt, there are interesting differences in this field between the 19th and 20th century and between Flemish and Dutch cases.

This special issue welcomes scientific research articles (5000-8000 words, inclusive notes) and a selection of short reflective essays or case studies (3000- 7000 words) on the identity of regional gastronomy and its development within the economic and cultural globalisation from the 19th century till today. Flanders and the Netherlands are central, but relevant international comparisons and theoretical reflections are welcome.

Possible themes:

Evolution of the identity construction surrounding a concrete regional speciality Regional food and immaterial cultural heritage policies – Regional food and national or regional identities – Regional food and the city as place of production and/or marketing Regional food and the countryside as place of production and/or marketing – Regional food and agricultural policies – Regional food and the construction of regional identity and tourism – Regional specialities and their overseas ingredients – The marketing of Flemish and Dutch culinary specialities abroad –

Practicalities:

Please send your abstracts of maximum 300 words to leen.beyers@stad.antwerpen.be by the 1st of December 2017.

Articles are due by the 1st of April 2018.

Publication in December 2018, after blind peer review for the scientific articles.

This special issue will appear on the occasion of the Antwerp à la carte exhibition in the MAS, on the connection between food and the city: http://www.mas.be/en/activity/5-antwerp-a-la-carte

redactie@volkskunde.be