Geschiedenis
Het tijdschrift "Volkskunde" werd opgericht in 1888 door August Gittée en Pol de Mont. Alfons De Cock werd redacteur in 1894. Hij overleed in 1921. Van 1914 tot 1920 hield "Volkskunde" op te verschijnen. Daarna berustte de leiding bij Victor De Meyere, vanaf 1936 bijgestaan door Jan de Vries. Na het overlijden van De Meyere (1938) hebben J. de Vries, M. De Meyer, P.J. Meertens en K.C. Peeters het tijdschrift voortgezet samen met de professoren J. Gessler (Leuven) en P. De Keyser (Gent). De nieuwe reeks begon met de 43ste jaargang (1940-41). De redactie bestond in 1966 (67ste jk.) uit C.C. van de Graft, H. Jamar, P. Lindemans, P.J. Meertens, M. De Meyer, K.C. Peeters, W. Roukens en H. Stalpaert. Vanaf de volgende jaargang (1967) werd de redactie geleid door P.J. Meertens en K.C. Peeters, vanaf de 73ste jaargang (1972) aangevuld door J. Theuwissen en J.J. Voskuil. Na het overlijden van K.C. Peeters  (1975) werd, vanaf de 77ste jaargang (1976) de redactie geleid door J. Theuwissen en S. Top. Sedert 1967 bestaat naast de redactie een redactieraad. De samenstelling van beide werd herhaaldelijk gewijzigd. Vanaf de 109de jaargang (2008) is S. Top de eindredacteur.