Auteurs (vanaf 1998)
P. ABSPOEL
 • De projectie van traditieloosheid (2009/3-4)

H. ARENS
 • Volkskundige elementen in politieverordeningen (1999/2)

S. BAHRO
 • "...en de soldaat trok de wereld in". Afgedankte soldaten in het geheugen van de Europese sprookjes (2010/4)

R. BELEMANS
 • Plat gezongen. Over muziek en streektaal in Vlaanderen en Nederland (2011/4)

W. BOSMANS
 • Pol Heyns' veldopnamen van Vlaamse volksmuziek uit 1935-1938 in de universiteitsbibliotheek van Regensburg (2011/4)

G. BUELENS
 • "God verhoor ons, dat zijn wij". De functies van het Nederlandse Eerste Wereldoorloglied (2011/4)

L. BEYERS
 • Het MAS: een forum dat de stad en de wereld verbindt (Dossier MAS - 2011/3)
 • De dood en de dingen (2012/3)

D. BILTEREYST en R. VANDE WINKEL
 • De sportfilms van Flandria Film als verspreiders van 'banaal' Vlaams-Nationalisme en wielerflamingantisme (1930-1940) (2005/3)

D. BILTEREYST, PH. MEERS, L. VAN DE VIJVER en G. WILLEMS
 • Bioscopen, moderniteit en filmbeleving.
Deel 1: op zoek naar het erfgoed van bioscopen in landelijke en  minder verstedelijkte gebieden in Vlaanderen (2007/2)

J. BLEYEN, L. BEYERS, C. DE LAUWER
 • De dood en de dingen (2012/3)

N. BOERMA
 • De 17de-eeuwse Nederlandse kinderprent (2010/3)

H. BOONE
 • Het onderzoek van het Nederlandstalig volkslied, meer in het bijzonder in Vlaams België (1999/1)
 • De Polka (2001/4)

B. BOUCIQUE
 • De drakendoder en zijn trouwe dieren (AT 300) in de Vlaamse  en internationale sprookjestraditie (2001/3)

W.L. BRAEKMAN
 • Een Meerbeeks artes-handschrift (16e E.) :inhoudsoverzicht met  Excerpten (1998/1)
 • Volksgericht met charivari op de wijk Castel te Moerzeke (17de en 18de eeuw) (1998/2)
 • De "Antwerpschen roep" en andere straatroepen (1999/1)
 • Veterinaire en bujatrische recepten uit Brabant (17de E.) (1999/3)
 • Een collectie veterinaire recepten uit Meerbeke (16de E.) (2000/1)
 • IJspret te Antwerpen in de Winter van 1564 en van 1763 (2000/4)
 • Spotgedicht van de Brusselse vaartkapoenen en wens van de lichtekooien (1787) (2001/1)
 • Fragment van een zestiende-eeuws, handgeschreven kookboek (2001/2)
 • Mysterieus 17de-eeuws Engels transformatiespel (2002/2)Fragment van een nieuw volksgeneeskundig manuscript (15de E.) (2002/3)
 • Een antifeministische Engelse volksprent  (1620) (2003/2)
 • Een Gents bundel marktliedboekjes (2004/1)
 • Bijdrage tot de studie van het raadsel: gedrukte raadsel-Boekjes (2004/2)
 • Een 'Konstboecxken' met een spotrecept door een 'ongeleerden sottoer' (ca. 1595) (2004/4)
 • Uit het repertoire van een Antwerpse marktzanger (18e E.) (2005/4)
 • Het kleuren van stro, strowerk en verfrecepten (18e eeuw) (2006/1)
 • Douanier Cyriel De Vuyst, een vergeten amateur-volkskundige (1866-1951) (2006/2)
 • Het liedboek van Denijs Bauwens uit Kalken (17de Eeuw) (2006/4)

S.J. BRONNER
 • (The Pennsylvania State University, Harrisburg) The year of Folklore, and other Dutch lessons in public heritage  (2006/4)

D. CALLEWAERT
 • Overlijden en afscheid in het Brugse 1900-2000 (2000/3)
 • Lachen en spotten in het West-Vlaams Klankarchief (2004/4)
 • Het boze oog (2007/3)
 • Goud, wierook en mirre (2007/4)
 • Wat is er aan de hand, vingers en vuist in taal en omgang, recht, religie en magie (2009/2)
 • Was en wasartefacten. Een cultuurhistorische benadering (2010/2)
 • De subjectieve en collectieve tijdservaring vanuit een volkskundig perspectief (2011/2)
 • West-Vlaamse volkszangers met populistische trekjes? (2011/4)
 • Schriftelijke transcommunicatie (2013/1)

D. CALLEWAERT en M. VAN DEN BERG
 • Volkskundige aspecten van meer dan honderd jaar conscriptie en loting (1798-1909)  (2010/4)

K. CAMPS
 • Het spelgedrag bij Belgische kinderen en jongeren, vroeger en nu. Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door het speelgoedmuseum (2003-2004) (2006/3)
 • Knikkeren (2006/3)
 • Speelgoed in meisjeshanden (2006/3)

P. CATTEEUW
 • Kun je interculturele competentie leren? Volkskunde en interculturele communicatie (2008/3-4)
 • De gekooide Sinjoor (Dossier MAS - 2011/3)

H.L. COX
 • Wie wat bewaart, heeft wat, zei het vrouwtje, en ze was al tachtig jaar maagd. Spreekwoorden als Bouwstenen in wellerismen (2007/1)

R. DAENEN
 • Een kleine geschiedenis van de strip (2010/3)

W. DE BLECOURT
 • "Met bloed uwen naem van onder op dit perkament zetten". Duivelsverhalen in de schriftelijke en mondelinge overlevering (2010/1)

M. DE BRUIN
 • Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Are Doornbosch (2011/4)

E. DECRAENE
 • 'Ghelyck eene man met eeren toestaet' De constructie van de "goede" en "falende" echtgenoot voor het Brusselse en Mechelse geestelijke hof in de eerste helft vande 17e eeuw: een casestudy (2011/2)

B. DE CREMER
 • Volksgeneeskunde nu: een evaluatie van alternatieve geneeswijzen als volwaardige aanvulling of tegenhanger van reguliere geneeskunde (2000/4)

C. DE LAUWER
 • De dood en de dingen (2012/3)

B. DEMASURE en Y. SEGERS
 • Eten in oorlogstijd. Voedselaanbevelingen en keukentips in België tijdens de Eerste Wereldoorlog (2013/3)

G. DE MEYER 
 • Mn zkt vr/vr zkt mn - Een analysemodel voor contactadvertenties (2002/4)
 • De studie van populaire cultuur en van volkscultuur (2005/1-2).
 • Lux brings out the star in you (2005/1-2)

G. DE MEYER en R. SOENEN
 • Alledaags is gewoon (2003/2)

B. DE MUNCK
 • Microtechnologieën van volkscultuur. Europese etnologie in Vlaanderen tussen sector en discipline (2005/4)
 • Musea en collecties in conflict. Reflecties over (ethnografisch) collecties in hedendaagse musea (2008/2)

E. DE PALMENAER
 • Olbrechts en de Afrikaanse verzamelingen in Antwerpen (1930 1940).Van de Vleeshuiszolders naar het Museum aan de Stroom (2008/2)

T. DE ROO
 • Mens en hond in de Antwerpse gebodboeken, eind 15de tot eind 18de eeuw: een casestudie naar mens-dier relaties in een stedelijke omgeving (2007/4)

B. DESEURE
 • Questie en Afdronk: sociale codes in het openbare lokaal op het Noord-Brabantse platteland in de nieuwe tijd (2006/2)

C. DE STAELEN
 • Een venster op de materiële leefwereld van Elisabeth Moretus (2004/3)

D. DE VOOGHT
 • Over compôte Egyptienne, ananas en pain à la Mecque. Exotisme op het bord van Leopold II (1865-1909) (2008/3-4)

L. DE VOS en D. WARNIER
 • De dienstplicht in België historisch bekeken: een politieke en militaire evolutie (1830-2010) (2010/4)

J. DEWULF
 • Het pinksterverhaal van de Nederlandstalige slavin Sojourner Truth (ca. 1797-1883) - Een analyse vanuit contactstudies (2013/2)

K. D'HAMERS
 • Hedendaagse nomaden? De uitdaging van een kritische omgang met diversiteit in de culturele erfgoedsector (2008/3-4)

A. DHOEST
 • 'Weeral Bokrijk!' Het 'Folkloristische' beeld van Vlaanderen in historische TV-fictie (2002/4)
 • Eén Vlaanderen? Culturele diversiteit op en voor het televisiescherm (2008/3-4)

J. DIELENS
 • Het is echt gebeurd, het stond in de krant! Een onderzoek naar het verschijnen van moderne sagen in de krant (2005/1-2)

H. DRIESEN
 • Hedendaagse dorpsfeesten: opzet, perceptie en toekomstperspectieven. Worstenfeesten en 'kleinvelokeskoers' te Vlimmeren (2005/3)

W. DUSAR
 • Van Zwarte madammen & hippe heksen (2005/1-2)

M.J.C. ELIAS
 • Wiens kind ik ben, wiens moeder ik wierd. Grensvervaging en  omkeringen in het verhaaltype AT' 927 (1999/4)

S. ELPERS
 • Tussen twijfel en vastberadenheid. Een bespiegeling over het veelnamenvak volkskunde vanuit Duits/Nederlands perspectief (2012/2)

L. ENGELEN
 • Gaston Schoukens' Gardons notre sourire (1937): 'Un film gai sur la Belgique occupéé' (2006/1)
 • Erfgoed, efemera en memorabilia. De marge of het centrum? (2012/2)

L. ENGELEN en M. STERCKX
 • Herinneringen in steen en op papier. Monumenten en prentbriefkaarten voor twee heldinnen van de Eerste Wereldoorlog: Gabrielle Petit en Edith Cavell (2010/4)

K. FEYAERTS
 • Humor en creativiteit taalkundig bekeken (2011/3)        

K. FRANCOIS & R. PINXTEN
 • Etnowiskunde: ontstaan en betekenisverschuiving van een concept (2011/1)        

W. FRIJHOFF
 • Toe-eigening als vorm van culturele dynamiek (2003/1)

J. GANSEMANS
 • Frans Olbrechts - Een hart en een visie voor Tervuren (2000/1)

H. GEYBELS
 • Acculturatie tussen continuïteit en discontinuïteit in de rituele praxis van het vroege Westerse Christendom (2001/4)
 • Dieren in de religieuze volkscultuur van instrumentalisering naar Sentimentalisering (2003/3)
 • Christelijke privé- en massadevotie: verrassend postmodern! (2009/1)
 • Sint-Damiaan in de religieuze volkscultuur: held of heilige? (2011/2)

W. GIRALDO
 • De zeer droeve uren van Anna Vanden Bussche, begijntje (1998/1)
 • Van Russische heiligen en demonen (1998/2)

L.P. GRIJP
 • De Vlaamse dimensie van de Nederlandse Liederenbank (2011/4)

V. HAMERS
 • Een teken van vroomheid - Veld- en wegkapellen in het Zuid-Limburgse (NL) landschap (2001/1)
 
J. HELSLOOT
 • Halloween in Nederland (2009/3-4)

D. HERREMANS, W. DE CLERCQ
 • De herinnering blijft. Memoria en materiële cultuur in de monastieke ruimte van Clairefontaine (B)

J. HOEGAERTS
 • "Op 't bloedig oorlogsveld, is ied're man een held". Hoe kinderen het slagveld verbeeldden en beleefden aan het eind van de negentiende eeuw (2012/3)

G. HUYBENS
 • Het liedhandschrift van Maria Anna Loeijens (2012/1) 
 • 7. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, HS. II 3135 (2012/2)
 • 8. Brussel, Koninklijke bibliotheek, Hs.II 3296 (2013/1)

P. HUYS
 • Waaragtig lied van een Molenaar die voor een moordenaar wierd gevat. Geschiet binnen Haarlem anno 1535 (1998/1)

L. INDESTEEGE
 • Het Ossenfeest in (B.) - Limburg (2009/3-4)
  
M. JACOBS
 • De dromen van Pamela? Van academische 'drôle de guerre' tot kruisbestuiving en platform (2005/3)
 • Voordelen van twijfel (Dossier MAS - 2011/3)
 • A.V.E. Janus (2012/2)

M. JACOBS en B. RZOSKA
 • Een ongewoon, niet alledaags "wetenschappelijk" spektakel. De Meyer en Soenen uit de bocht (2003/3)

K.F. KERREBIJN
 • Spreekwoorden op een onbekend Hainhofer Speelbord uit de 17e eeuw (2002/3)

R.A. KOMAN
 • De bok der zonde. Satanisch ritueel misbruik in de orthodox-protestantse vertelcultuur (2010/1)
     
G. KOZIJN
 • Van volkscultuur naar immaterieel erfgoed - Een geschiedenis van de begrippen in de periode 1987 tot 2007 in Nederland (2013/2)

M.M.A.C. LANGENHUIJSEN
 • Votiefgeschenken: epidemiologie avant la lettre (2003/3)
 • Het votiefgebruik in beeld (2006/1)
 • Het votiefgebruik in twee middeleeuwse mirakelboeken (2007/3)
 • Genealogie en curriculum van een fabeldier: de basilisk (2009/1)

P. LEFEVRE
 • Receptie van Suske en Wiske in katholieke tijdschriften (2005/1-2)
 • Zelfreflexieve vertelselstrategieën in Willy Vandersteens Suske en Wiske (2010/3)

P.J. MARGRY
 • Volkskunde in verandering. Reflecties bij een disciplinaire status quo

T. MEDER
 • Etnische diversiteit in de canon met kleine c. (2008/3-4)
 • Een plaats van wonderen - De artistieke verbeelding van Lourdes door twee hedendaagse regisseurs: Lourdes (2009) van Jessica Hausner en Une femme nommée Marie (2011) van Robert Hossein (2012/1)

T. MEDER en E. VENBRUX
 • Van bescherm-engel tot beton-meubel. Over bekendheid en geografische spreiding van enkele 'hedendaagse sagen' in Nederland en Vlaanderen (1999/1)

K. MELIS en F. GROEFSEMA
 • Dansen voor de regio. Community prganization op het Noord-Groningse platteland in de jaren 1960 en 1970 (2013/1)

P. MOLS
 • Bekijk het maar. Het beeld als venster op de werkelijkheid (2010/3)

R. NOUWEN
 • Hanengevechten in België: over de geschiedenis van het dagelijkse leven en de instandhouding van levend erfgoed (2004/1)

H. OP DE COUL
 • Limburg, de mythe. Hoe het verzinnen van tradities bijdraagt tot de vormgeving van een gewenste Limburgse identiteit (2009/3-4)

I. PEERE
 • Chants populaires flamands (1879) als wetenschappelijke getuigenis van een vroeg individueel repertoire: een voorstudie (2000/4)

P. PEETERS
 • K.C. Peeters en de volkskunde vóór 1940 (uit de archieven van K.C. Peeters) (1999/2)
 • De Werkgemeenschap voor Heemkunde (uit de archieven van K.C. Peeters) (2000/4)
 • K.C. Peeters: een levensschets (2003/4)

P. PEETERS en J. THEUWISSEN
 • De Visser-Neerlandiaprijs-Cultuur 2000 toegekend aan 'Volkskunde'. (2001/3)

H. PIENA
 • Liefde uit Duitsland. Thüringer spanen dozen in de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum (2011/1)
 • Snoeien aan de wortels van de Nederlandse identiteit. Ontwikkeling en duiding van historiserend overschilderde meubels (2012/1)

R. PINXTEN & C. LONGMAN
 • Culturele diversiteit: van een essentialistisch naar een kosmopolitisch perspectief (2008/3-4)

R. PINXTEN & K. DE MUNTER
 • Tradities zijn verandering (2009/3-4)

R. PINXTEN &  K. FRANCOIS
 • Etnowiskunde: een maatschappelijke en wetenschappelijke keuze (2012/1) 

K. PYPE
 • Transgressiviteit in rituelen van Vlaamse Wicca's (2004/3)

S. REIJNDERS
 • Holland op de helling. Televisie-amusement en feestcultuur (2005/1-2)
 • De populaire verbeelding (2012/2)

O. RIETER
 • Tradities, nostalgie en beeld(ver)vorming (2009/3-4)
 • Humor en volkscultuur (2010/2)

A. ROECK
 • De vrijmetselarij in het volksgeloof en het volksverhaal Deel I (1998/3)
 • Deel II (1998/4)
 • Kerken en kapellen in Midden-Brabant anno 1999 (1999/4)
 • Prof. dr. K.C. Peeters (2003/4)

E. ROOBAERT
 • Michiel van Coxcie, de schildersfamilie van Conincxloo alias Schernier, en andere Brusselse schilders als ontwerpers en verlichters van 16e eeuwse processievaantjes voor de broederschappen van de stad (2000/3)
 • Brusselse bedevaarders en hun bedevaarten in de 16e eeuw (2001/2)
 • Jeruzalemvaarders, rederijkers en schilders en de Palmzondagprocessie te Brussel in de 16e eeuw (2002/1)
 • Zestiende-eeuwse bedevaarttekens en legpenningen in enkele  Brusselse en Brabantse kerken: Jan Noë de vaantjesmaker van Halle (2004/1)
 • Het testament van heer Gielis van Aelst, Jeruzalemridder (2005/3)

H. ROODENBURG
 • Etnologie en cultural studies: kanttekeningen bij een mogelijke samenwerking (2005/3)
 • De 'Nederlandsheid' van Nederland. Een nieuw project aan het Meertens Instituut (2012/2)

B. RZOSKA
 • 'Een organisator en strateeg', Jozef Van Haver over Karel C. Peeters en de volkskunde in Vlaanderen (2003/4)

W. SCHEIRE
 • Geschiedschrijving van het evidente. Het verhaal van de koelkast (2012/2)
   
H. SCHOEFS
 • Discussiedossier: het Museum aan de Stroom (MAS) - Bijsluiter (Dossier MAS - 2011/3)

P. SCHOLLIERS
 • Voedingsonderzoek over de 19de en 20ste eeuw in België, Nederland en Europa (2006/4)

L. SELS
 • "Müzik ruhun gedasi | Muziek is voedsel voor de ziel" Etnografisch onderzoek naar het gebruik en de functies van Turkse volksmuziek in Gent (2013/1)

T. SIMOENS
 • Discipline in het Belgisch leger tijdens de stellingenoorlog (1914-1918) (2013/3)

K. SMETS
 • Linken van inkt. Stukken tekstueel erfgoed van de Turkse migratie in België (2008/3-4)

G. SOENTPIET
 • 'Het mobieltje': over de sociale betekenis van de draagbaar telefoon (2003/2)

G. SPIESSENS
 • Jan-Baptist Halbos en zijn bundel "Duytsche Liedekens" (1663) (2002/2)

I. STROUKEN
 • De opportuniteit van het Jaar van de Folklore: repliek op Marc Jacobs (2005/4)

J. TAELS
 • Over humor, levenskunst en tragiek (2011/3)

J. THEUWISSEN
 • De rechts- en linkskerende beddenploeg in Europa (1999/3)
 • De zaaier in de maand maart, afgebeeld in "Les très riches heures du Duc de Berry" (1999/4)
 • Een Hollandse dame, begijntje in Turnhout.Het angelusluiden (2001/1)
 • Inleiding bij het huldenummer K.C. Peeters (2003/4)
 • Naar aanleiding van het overlijden van J.J. Voskuil 1 mei 2008 (2008/2)

A.K.L. THIJS
 • Van kleine kopergravuurtjes naar lithografische wandprenten. Religieus beeldmateriaal van de Antwerpse drukkerij-uitgeverij Michiel Vinck (ca. 1824-1841) (1999/3)
 • Private en openbare feesten: communicatie, educatie en omgaan met macht (Vlaanderen en Brabant, 16de , midden 19de eeuw) (2000/2)
 • De Antwerpse Ommegang in 1599 (2001/1)
 • Zakelijke inhoud van het persoonlijke dossier van Max Elskamp betreffende het Antwerpse "Museum voor Foklore", het allereerste volkskundemuseum in Vlaanderen (1907) (2002/3)
 • Recreatie, educatie, devotie en informatie: functies van populaire lectuur (17de - 19de eeuw) (2004/2)
 • Een lied in zijn functionele context herplaatst: "De dood te gast genood" (2005/4)
 • In Memoriam Willy Braekman (1931-2006): een volkskundige in het spoor van een beproefde onderzoekstraditie (2006/1)
 • Naar een tweetalig volkskundig tijdschrift? Emile van Heurck (1871-1931) en de heroprichting van Volkskunde na de eerste wereldoorlog (2007/1)
 • Lyn de melkboerin en de Brabantse omwenteling (1789). Context en bron van een Antwerps Liedfragment (2007/2)
 • Drukvormen voor mannekensbladen van Brepols & Dierckx Zoon (Turnhout):Een gebruikstraject van volkscultureel erfgoed gereconstrueerd (2007/4)
 • "Wy hopen te vercryghen tgroot lot". De dynamiek van de loterijen in het maatschappelijk leven van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de preïndustriële periode (2008/1)
 • "La Germanistique mène à tout...". Frans M. Olbrechts (1899 - 1958). In het wereldje van volkskundigen en etnologen (2008/2)
 • Een onbescheiden blik in de portefeuille van de Volkskunde-redacteur: Victor de Meyere (1873-1938) bespied met het bricoleren met kopij (2009/1)
 • Verzamelaars en producenten van bedevaartvaantjes (1853-1970) Emotionele omgang met traditioneel religieus erfgoed (2010/2)
 • Vera effigies? Vindingrijke omgang met drukvormen: productiekosten reducerende beeldmanipulatie bij bedevaartprenten (2011/1)
 • Het liedeken vande joffrouw van Brugge en haar catteken: lachen om de sentimentalisering van de omgang met een eigenwillig huisdier (2011/4)

E. TIELEMANS
 • Het stripverhaal De Mysterieuze Mijn van Suske en Wiske en het voortleven van de historische heks Leyn Weckx. Een schoolvoorbeeld van een 'invented tradition' (2009/3-4)

 S. TOP
 • Feesten als cultureel erfgoed (1998/1)
 • Tussen volk en elite : F.A. Snellaert (1809-1872) en de Vlaamse volksliedstudie (1998/2)
 • Het tijdschrift Volkskunde (1888 -       ) en de volksverhaalstudie in Vlaanderen (1999/2)
 • Van "Folklore" (J. Gessler) naar "Volkskunde" (K.C. Peeters): een "onverkwikkelijke geschiedenis" aan de Leuvense Alma Mater (1937-1959) (2003/4)
 • In memoriam Alan Dundes (1934-2005) (2005/4)
 • Volkskunde aan de K.U. Leuven - Academiejaar 2001-2002 / 2002-2003 (2006/2)
 • Cultuurpolitiek en volksverhalenstudie in Vlaanderen (1830-2000) (2008/1)
 • In memoriam Jozef Van Haver (1926-2009) (2009/3-4)
 • De Hellejongen. Een Vlaamse duivelssage als casus voor de problematiek schriftelijke versus mondelinge overlevering (2010/1)
 • Ruim een eeuw Volkskunde (1888-2011) (2012/1)
 • Nogmaals bedankt, Jan (2013/1)

J. VAESSEN
 • Bewogen door ruimte en tijd. Migratie als rode draad in de  verdere ontwikkeling van het Nederlands Openluchtmuseum (2008/3-4)

S. VAN BOUWEL en D. BILTEREYST
 • Het ontstaan van de Vlaamse volksfilm: regionale cinema, populaire cultuur en de strijd om de Witte (2005/4)

P. VAN DE LAAR
 • Het MAS: prestige aan de Schelde (Dossier MAS - 2011/3)

M. VAN DEN BERG
 • Het zou toch kunnen. Studenten vertellen hedendaagse sagen: een Antwerpse enquête (1999/3)
 • Mens tussen stad en wetenschap: de voordrachten, lezingen en toespraken van Dr. K.C. Peeters (2003/4)
 • Tussen verleden en toekomst. Reflecties over de omgang met traditie(s) (2009/3-4)

S. VAN DEN BERGHE
 • Etnische diversiteit in het 20ste eeuwse Brusselse restaurant (2008/3-4)

M. A. VAN DEN BROEK
 • Holland en de Hollanders in Duitse spreekwoorden en gezegden (2009/1)

H. VAN DEN BULCK
 • Van het podium tot het scherm: de herarticulatie van ontspanning tot televisiegenres voor de publieke omroep van de moderniteit (2003/2)

Y. VAN DER PIJL
 • De prijs van de dood. Transnationalisering en commercialisering van Surinaams-Creoolse doodsrituelen (2012/3)

A. VAN DER ZEIJDEN
 • Vrouwen in de volkskunde ten tijde van het Interbellum: de factor gender in de wetenschapsbeoefening (2002/2)
 • Volkscultuur in een nieuwe jas (2003/2)
 • K.C. Peeters in Het Bureau. De persoonlijke achtergronden van een conflict (2003/4)
 • Traditie en folklore: pleidooi voor een herwaardering en een nieuw leven van twee oude begrippen (2004/4)
 • Beelden van de natie: volkscultuur en folklore op Nederlandse en Belgische postzegels in comparatief perspectief (2007/1)
 • De actualiteit van tradities en het jaar van de tradities: een inleiding (2009/3-4)
 • Oeroude tradities. Volkscultuur in het werk van romancier Hubert Lampo (1920-2006) (2009/3-4)
 • Dilemma's en vraagpunten met betrekking tot immaterieel erfgoed. Het voorbeeld Allerzieken - Relecties van een cultural broker (2012/3)

A.M. VAN DER WAL
 • Een pijnlijk verleden, een onzekere toekomst - Levend erfgoed van het slavernijverleden in postapartheid Zuid-Afrika (2013/2)

E. VANDEWEGHE
 • Feesten van nostalgie en vooruitgang: de representatie van het stedelijke landschap in Vlaamse provinciesteden 1837-1958 (2012/1)

L. VANDEWEYER
 • Wat schaft de pot? Zelfredzaamheid aan het Belgische front in 1914-1918  (2010/4)

M.F. VAN DIJCK
 • Het Werchters Driekoningenspel in het licht van de evolutie van de volkskunde (2003/3)

K. VAN EFFELTERRE
 • Alternatieve geneeswijzen in opmars (2001/4) Resultaten van empirisch volksgeneeskundig onderzoek in Vlaanderen anno 1979-2000: reuma, migraine en wratten (2002/4)
 • Discussie naar aanleiding van het symposium "synergie tussen volkscultuur en populaire cultuur" (2005/3)
 • Terugkerende doden in modern sagen (2007/1)
 • FW: Schitterend! Narratieve volkscultuur in de mailbox (2007/4)

J. VAN HAVER
 • Devotie per advertentie (1999/1)
 • De opgang van de jonge Olbrechts - Het driedubbele spoor (2000/1)
 • 30 jaar F.M. Olbrechtsstichting ter bevordering van het volkskundig onderzoek vzw Overzicht van 30 jaar activiteit(2000/1)

W. VAN HOOF
 • De geest van Frans Olbrechts in het MAS? Een verhaal over stad, stroom, haven en wereld (2008/2)

J. VAN NEER
 • Adso's verhandeling over de Antichrist (2001/3)

A. VANNESTE
 • De Belgisch-Nederlandse grens onder spanning (2013/3)

V. VAN ROMPAEY
 • Bericht in uw chatbox: 'Gelieve naar beneden te komen, het eten is klaar'. Een geïntegreerd kwantitatief en kwalitatief        onderzoek naar de gevolgen van ICT voor het gezinsleven (2005/1-2)

V. VAN ROY
 • Het Belgisch biertourisme als typevoorbeeld van de hedendaagse 'globaliseringstendens' (2007/2)

P. VANSUMMEREN
 • De museale relevantie van het dagelijkse leven. Symposium Volkskundemuseum Antwerpen : 23 oktober 1997 (1999/1)

L. VAN ZOONEN
 • Populaire cultuur en popularisering van cultuur (2005/1-2)

G. VERCAUTEREN
 • Publiek, politiek of middenveld. Van wie is de Eerste Wereldoorlog? (2013/3)

P. VERSTRAETE
 • Naar een fluïde benadering van dovencultuur en dovengeschiedenis. Enkele reflecties over de rol van sportorganisaties voor doven in het ontstaan van een dovencultuur
        in België (2012/2)

A. VRINTS
 • De codes van de kroeg. Het openbaar lokaal tussen orde en wanorde in Antwerpen (1910-1950) (2008/1)
 • Verschuivende tolerantiedrempels - De morele codes van het leven in bezet België (1914-1918) (2013/3)

M. WELLENS
 • Speelgoed: een volwaardige erfgoeddrager (2006/3)

G.WILLEMS, L. VAN DE VIJVER, PH. MEERS, D. BILTEREYST
 • Bioscopen, moderniteit en filmbeleving. Deel 2: Bioscoopbeleving en filmcultuur in landelijke en minder verstedelijkte gebieden in Vlaanderen (1925-1965) (2007/3)

C. WIJERS
 • Afbakening en eenheid onder de Limburgse narrenkap. Over de functie en beleving van het Limburgse carnaval in de naoorlogse samenleving (2000/2)

A. WITTOEK
 • Empirisch volksgeneeskundig onderzoek te Aalst anno 1995-1996: wratten, reuma en migraine (1999/2)


.