2013/1 Cover

114de JAARGANG (2013) Nr. 1

Artikels

Liselotte Sels, “Muzik ruhun gidasi | Muziek is voedsel voor de ziel” 1

Etnografisch onderzoek naar het gebruik en de functies

van Turkse volksmuziek in Gent

Korrie Melis en Floor Groefsema, Dansen voor de regio. 25

Community organization op het Noord-Groningse platteland

in de jaren 1960 en 1970

Sporen

Stefaan Top, Nogmaals bedankt, Jan! 45

Dirk Callewaert, Schriftelijke transcommunicatie: 47

over hemelbrieven en tekstamuletten

Gilbert Huybens, 8. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. II 3296 63

Recensies

Enzyklopädie des Märchens, deel 13 (Stefaan Top) 74

Michaela Fenske (red.), Alltag als Politik – Politik als Alltag 79

(Sophie Elpers)

Gekleurd Verleden. Familie in oorlog (Luc Vandeweyer) 81

Nicky Langley, Elfde gebod (Stefaan Top) 85

Limburg Feest (Stefaan Top) 88

Rengenier C. Rittersma (ed.), Luxury in the Low Countries (Willem Frijhoff) 89

Jan Dirk Baetens e.a. (eds.), De kunst van het drinken (Barbara Baert) 95

Hester Dibbits e.a., Immaterieel erfgoed en volkscultuur (Werner van Hoof) 97

Frank Keersmaekers, Een gekruid verhaal (Paul Catteeuw) 100

Bernd-Christian Otto, Magie (Walter Giraldo) 103

Tradities (John Helsloot) 107

Mattijs van de Port, Ecstatic Encounters (Walter Giraldo) 108

Regina Bendix e.a. (eds.), Heritage Regimes and the State 111

(Albert van der Zeijden)

Marita De Sterck, Beest in bed (Marcel van den Berg) 117

Jan Huyghe, Zeeman van de Westkust (Walter Giraldo) 119

Louise O Fresco, Hamburgers in het paradijs (Yves Segers) 121

Summary 125

Personalia 127