2016/3 Summaries

K. DE GRAEVE, Adoptiefeesten, cultuur, liefdadigheid en gemeenschapsvorming bij Vlaams-Ethische adoptiegezinnen Summary: Adoption feast  Culture, Charity and Community Building in Flemish-Ethiopian Adoptive Families Drawing on ethnographic fieldwork and interviews, this article analyses festive gatherings of Flemish parents with children adopted from Ethiopia as sites for community building, charity work and culture work. On the one hand, it reads the festive gatherings …

2016/2 Summaries

AD DE JONG, Museale passie en Europees idealisme – De jonge jaren van het Verbond van Europese Openluchtmusea 1966-1972 Summary: A Passion for Museums and for Europe – The early years of the Association of European Open-Air Museums (1966–1972) Anyone who frequently attends the conferences of the Association of European Open-Air Museums (AEOM) will eventually begin to wonder how this …

2016/1 Summaries

KARLA VANRAEPENBUSCH en ANNE-MIE HAVERMANS, Omgaan met het erfgoed van de vijand – Duitse WO1-monumenten op stedelijke begraafplaatsen in bezet België Summary: Dealing with the heritage of the enemy – German First World War monuments on city cemeteries in occupied Belgium During the First World War the Germans commemorated their fallen soldiers with monuments in the communal cemeteries in the …

2015/3 Summaries

JURIJN NEYRINCK, Van Onvoltooid Verleden naar Onvoltooide Toekomstige Tijden – Omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit in een wereld van verandering Summary: From Past Continuous to Continuous Future Tenses Dealing with Intangible Cultural Heritage and Diversity in a Changing World The introductory essay to this theme issue of Volkskunde on intangible cultural heritage (ICH) and diversity, provides a brief …

2015/2 Summaries

B. DENIS, Home, sweet home?! Publiek en privaat onder de loep in negentiende-eeuws Antwerpen (1880) Summary: Home, sweet Home?! The Public and Private Element in Domestic Culture (Antwerp, 1880) Contrary to the strong Anglo-Saxon tradition that predominantly draws on normative sources to study the middle class home and domestic culture, the focus is here on a broader socio-professional group. Based …

2015/1 Summaries

K. DE LEEUW, Hoebloot (niet) bedekt werd Summary:Roman catholic Repression of immoral Ways of Clothing (Tilburg, 1914-1970) In 1914 Pius X and the Roman Catholic Church launched an attack against modern women’s indecent clothing: short sleeves and skirts, low necklines, trousers, transparent or fleshcolored fabrics, etc. Modern fashion was considered to lead to improper sexual relations, to handicap a mother’s …

2014/4 Summaries

ISIS STURTEWAGEN, “Alle tsamen zo hebbelicken ghecleet”. Kinderkleding en dagelijks leven in de Brugse Bogardenschool rond het midden van de 16e eeuw. Summary: “All together respectably dressed” Children’s Dress and Daily Life at the Bruges Begard School in the mid-16th Century Both Zegher van Male’s (1514-1604) memorial of the Bruges Beghard school, a charitable institution that took care of young …

2014/3 Summaries

M. JACOBS Culturele makelaardij, omgaan met grenzen en het nieuwe paradigma van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Volkskunde, UNESCO en transdisciplinaire perspectieven In dit artikel wordt de vraag gesteld welke onderdelen uit het repertoire van de al dan niet “toegepaste” of “publieke vormen” van volkskunde uit de vorige eeuw actief kunnen aangewend worden in het nieuwe, 21ste-eeuwse paradigma van …

2014/2 Summaries

V. VANRUYSSEVELDT Tussen niche en overlevingsstrategie? Rondtrekkende artiesten in het hertogdom Brabant in de tweede helft van de achttiende eeuw Summary: Itinerant entertainers in Brabant (1766-1775)  Itinerant entertainers (musicians, singers, puppet players, bear dancers and other artists) used to play an important role in popular culture in preindustrial Europe. Negative connotations about these people have prevailed in modern historiography while …

2014/1 Summaries

T. HENS, S. VANDEN BORRE en K. WILS De oorlog maakt school – Herinneringspraktijken in het Belgische onderwijs na de Eerste Wereldoorlog Summary: Patriotism kindled in Belgian schools after the Great War Immediately after the First World War the propagation of a unified and patriotic war narrative was an important issue for the Belgian Government in primary as well as …

2013/3 Summaries

A. VANNESTE De Belgisch-Nederlandse grens onder spanning Summary: The 2.000-volt Belgian-Dutch frontier (1915-1918) The German Army built a three-wired entanglement in order to cut off occupied Belgium from The (free) Netherlands. The wire, as it was called, was impressive (more than 350 km long, from the Belgian coastline in Knokke up to little short of Aachen) and it was deadly …

2013/2 Summaries

  A.M. VAN DER WAL Een pijnlijk verleden, een onzekere toekomst – Levend erfgoed van het slavernijverleden in postapartheid Zuid-Afrika Summary: A painful past, an uncertain future Living heritage of slavery in post­apartheid South Africa The year 2013 marks not only the 150th anniversary of the abolition of slavery in the Kingdom of the Netherlands, but also the 10th anniversary …

2013/1 Summaries

D. CALLEWAERT Schriftelijke transcommunicatie: over hemelbrieven en tekstamuletten Summary: Transcommunication in writing: the heavenly letter In revealed religions transcendental communication by means of a heavenly letter used to be a marginal modus operandi. A letter from heaven is quite distinct from the (well-known) votum scriptum which the faithful commonly send to heaven. An apocryphal Sunday Epistle fell from heaven in …

2012/3 Summaries

D. HERREMANS, W. DE CLERCQ De herinnering blijft. Memoria en materiële cultuur in de monastieke ruimte van Clairefontaine (B) Summary: A place to remember. Memoria, material culture and monastic space in the Cistercian nunnery of Clairefontaine (B) The Cistercian nunnery of Clairefon­taine was founded in the 13th century by the Counts of Luxembourg. During the 13th and the 14th century …

2012/2 Summaries

W. SCHEIRE Geschiedschrijving van het evidente. Het verhaal van de koelkast Summary: A history of the evident: the Story of the Refrigerator Nowadays a refrigerator figures as an unspectacular and banal dimension in everyday life. In fact, it has been taken for granted by most of us. But since it was introduced in the last century it has affected (post-war) …

2012/1 Summaries

E. VANDEWEGHE Feesten van nostalgie en vooruitgang: de representatie van het stedelijke landschap in Vlaamse provinciesteden 1837-1958 Staging urban history: Festivities and the creation of historical townscapes in Belgium (1860-1958) Parades were an intrinsic part of ur­ban life in Belgium between the mid­dle of the nineteenth and twentieth century. Scholars have used these fes­tivities time and again to probe into …

2011/4 Summaries

A.K.L. THIJS Het liedeken vande joffrouw van Brugge en haar catteken: lachen om de sentimentalisering van de omgang met een eigenwillig huisdier Ridiculing too sentimental a relation with pets: the song about a young lady of Bruges and her beautifid but headstrong small cat These days the cultural-historical interest in the man-animal relation hos grown con­siderably. Yet in Flanders this …

2011/3 Summaries

J. TAELS Over humor, levenskunst en tragiek On Humour, Art of Life, and the Tragic In his philosophical approach J. Taels attempts to elucidate two central meanings of humour: humour as the synonym of the comic, and humour as an art of life. In the first section he discusses several central aspects of humour in the broad sense, which relates …

2011/3 Summaries

J. TAELS Over humor, levenskunst en tragiek On Humour, Art of Life, and the Tragic In his philosophical approach J. Taels attempts to elucidate two central meanings of humour: humour as the synonym of the comic, and humour as an art of life. In the first section he discusses several central aspects of humour in the broad sense, which relates …

2011/2 Summaries

    D. CALLEWAERT De subjectieve en collectieve tijdservaring vanuit een volkskundig perspectief The individual and collective experience of time: an ethnological analysis Personifications, attributes, images and expressions render the concept time less abstract. Indications of time are not always mathematical data because in a special context they too often have an emotional value (e.g. nine eleven, 31st of october …

2011/1 Summaries

A.K.L. THIJS Vera Effigies? Vindingrijke omgang met drukvormen: productiekosten reducerende beeldmanipulatie bij bedevaartprenten Vera Ogies? Creative engraving leads to cast reduction as well as to unauthentic imagery at holy pilgrimage sites In the preindustrial era image manipulation enabled publishers to cut production costs by reusing printing blocks, even in a quite different context. They sometimes altered the image a litde …

2010/4 Summaries

D. CALLEWAERT en M. VAN DEN BERG Volkskundige aspecten van meer dan honderd jaar conscripties en loting (1798-1909) Customs in Flanders Regarding Conscription and Substitution (1798-1909) The French revolutionaries introduced – in France as well as in the occupied terri­tories – a compulsory military service for all young men, regardless of their social class (Law Jourdan, 1798). The adequate number …

2010/3 Summaries

N. BOERMA De 17de-eeuwse Nederlandse kinderprent Summary: The Dutch children’s print of the seventeenth century: comic strip or only a precursor? At the exhibition in Venlo Suske and Wiske the story tellers fl& of phantasy is exposed a print the Life of Klaas and Griet. Klaas is a softie, who is beaten by his wife Griet, who really is a …

2010/2 Summaries

A.K.L. THIJS Verzamelaars en producenten van bedevaartvaantjes (1853-1970). Emotionele omgang met traditioneel religieus erfgoed Summary: Collectors and makers of pilgrimage pennants (1853-1970). An emotional approach to a traditional religious legacy This contribution verifies which meanings have been attributed by historians and folklorists to the medium of pilgrimage pennants and how collectors have tried to influence the production, shaping and distribution …

2010/1 Summaries

.S. TOP De Hellejongen. Een Vlaamse duivelssage als casus The Hell Boy: A Flemish Devil Legend as Case Study Concerning Literacy versus Orality With his epic poem ‘Legend of the Hell Boy’ (1883), the common practitioner Karel de Gheldere (1839-1913) has witten the following fascinating story. An angry step-mother hates her lazy son and wants her husband to hire him …

2009/3-4 Summaries

A. VAN DER ZEIJDEN De actualiteit van tradities en het jaar van de tradities: een inleiding Summary: Traditions have again become current topics: an introduction The Dutch Year of Traditions is a nice occasion to explore the theme of traditions. Traditions are in. Marketing experts say that it has to do with the fact that we live in a retrospective …

2009/2 Summaries

A.K.L. THIJS Den Lustelijcken Mey. Het incipit van een populair lied gerecycleerd tot titel van een devotieboekje door Paulus Fabri (Brussel, 1600) Summary: “Den Lustelijcken Mey“, an ambiguous incipit of a popular devotional booklet “Den Lustelijcken Mey” is the opening line of two quite different songs, a religious and a romantic one. Paulus Fabri, a priest, remarkably chose this ambiguous …

2009/1 Summaries

A.K.L. THIJS Een onbescheiden blik in de portefeuille van de Volkskunde-redacteur: Victor de Meyere (1873-1938) bespied met het bricoleren met kopij Summary: An indiscreet look onto the portfolio of a Volkskunde editor: watching Victor de Meyere (1873-1938) tinkering with a copy. Unedited copy of Victor de Meyere’s portfolio for volume 1938 of the Volkskunde magazine Recently, a printing ready copy …

2008/3-4 Summaries

A. DHOEST Eén Vlaanderen? Culturele diversiteit op en voor het televisiescherm. Summary: One Flanders? Cultural diversity on and in front of the television screen This article asks two questions; how does Flemish television represent the modern multicultural society in fictional programs and how do autochthon and immigrant viewers feel towards it? A short overview of the current Flemish fictional offer …

2008/2 Summaries

A.K.L. THIJS La Germanistique mène à tout…”. Frans M. Olbrechts (1899 – 1958). In het wereldje van volkskundigen en etnologen Summary: Frans M. Olbrechts (1899-1958) in the small World of folklorists and ethnologists Frans Olbrechts started his career as a folklorist with a thorough study of Flemish incantations. But he is best-known as an expert of African art and American …

2008/1 Summaries

A. VRINTS De codes van de kroeg. Het openbaar lokaal tussen orde en wanorde in Antwerpen (1910-1950) Summary: Codes of the pub. The public room between order and chaos in Antwerp (1910-1950) Since the elite stopped visiting the pub in the early modern era, they started considering pubs and drinking to be a source of ‘chaos’ in all kinds of …

2007/4 Summaries

A.K.L. THIJS Drukvormen voor mannekensbladen van Brepols & Dierckx Zoon (Turnhou): Een gebruikstraject van volkscultureel erfgoed gereconstrueerd Summary: Printing forms for folk- and children prints by Brepols & Dierckx Son (Turnhout): A reconstruction of the multi-purpose of popular culture heritage The story of the wooden printing forms that the popular expert Emile van Heurck bought from the rinting-publishing house Brepols …

2007/3 Summaries

D. CALLEWAERT Het boze oog Summary: The Evil Eye From times immemorial many people from all over the world have been convinced that a special, (un)intentional, frontal eye contact of a person or animal can harm people, live stock, goods and chattels. This belief has remained intact because of news items, stories for young and old, computer games and comics, …

2007/2 Summaries

A.K.L. THIJS Lyn de melkboerin en de Brabantse omwenteling (1789). Context en bron van een Antwerps Liedfragment Summary: Lyn the Milk farmer’s wife and the Brabant Revolution (1789). Context and source of an Antwerp song fragment In 1860, an orally handed down song fragment was published in which Lyn the Milk farmer’s wife ‘a bronze statue that adorned a pump …

2007/1 Summaries

A.K.L. THIJS Naar een tweetalig volkskundig tijdschrift? Emile van Heurck (1871-1931) en de heroprichting van Volkskunde na de eerste wereldoorlog Summary: On to a popular bilingual magazine? Emile Van Heurck (1871-1931) and the re-establishment of Volkskunde after WO I. In 1919, Eugène de Bock of the publishing house De Sikkel tried to start again with the magazine Volkskunde (of which …

2006/4 Summaries

P. SCHOLLIERS Voedingsonderzoek over de 19de en 20ste eeuw in België, Nederland en Europa Summary: Research into the eating habits in the 19th and 20th century in Belgium, the Netherlands and Europe. This essay situates the Dutch and Flemish research into the eating culture in 19e and 20e century Europe. The emphasis lies on the historiographic developments since 1980. The …

2006/3 Summaries

K. CAMPS Speelgoed in meisjeshanden Summary: Toys in Girls’ Hands “The difference between boys and girls defines the way they play, not the actual objects they are playing with.” This statement of Marianne De Valck dates from 1996. Opinions on boys- and girls’ play weren’t always that broad-minded. Toys, as a mirror of society, display a magnificent image of the …

2006/2 Summaries

B. DESEURE Questie en Afdronk: sociale codes in het openbare lokaal op het Noord- Brabantse platteland in de nieuwe tijd Summary: Questie en Afdronk: Social codes at the public space in the North-Brabant countryside during the  New Time Based on process files, this article gives a view on the social interaction at inns in the North-Brabant countryside.  At the centre …

2006/1 Summaries

B. DESEURE Questie en Afdronk: sociale codes in het openbare lokaal op het Noord- Brabantse platteland in de nieuwe tijd Summary: Questie en Afdronk: Social codes at the public space in the North-Brabant countryside during the  New Time Based on process files, this article gives a view on the social interaction at inns in the North-Brabant countryside.  At the centre …

2005/4 Summaries

A.K.L. THIJS Een lied in zijn functionele context herplaatst: “De dood te gast genood” Summary: A song replaced in its functional context A West-Flemish manuscript dated around 1757 holds a version of the popular song about a dead who’s invited to a feast (Aarne – Thompson 470 A: The Offended Skull). The composition of the volume (religious songs, prayers and …

2005/3 Summaries

D. BILTEREYST en R. VANDE WINKEL De sportfilms van Flandria Film als verspreiders van ‘banaal’ Vlaams-Nationalisme en wielerflamingantisme (1930-1940) Summary: “Flandriens“, film and popular culture ‘Flandriens’ is the French name for the best of Flemish cyclists. The sports films of Flandria Films aim at the  dissemination of ‘trite’ Flemish nationalism and cycle flamingantism (1930-1940). In this article we focus on …

2005/1-2 Summaries

G. DE MEYER De studie van populaire cultuur en van volkscultuur Summary: The study popular culture and folk culture In this article we outline the traditional position, however under discussion, of the study matter of folklore and popular culture. It is arguable that in both fields of study quite often the same discourse is being used, namely as  far as …

2004/4 Summaries

A. VAN DER ZEIJDEN Traditie en Folklore: pleidooi voor een herwaardering en een nieuw leven van twee oude begrippen Summary: Tradition and folklore. A plea for a revaluation and a new life of two old concepts Tradition and folklore are concepts preferably avoided by serious scientists. These concepts are too much emotionally charged with the old prejudices about the supposed …

2004/3 Summaries

C. DE STAELEN Een venster op de materiële leefwereld van Elisabeth Moretus Summary: A view on the material culture of Elisabeth Moretus Based upon an inventory the material culture in the house ‘De Grote Lynde’ is explained and explored. The description is complemented by a housekeeping journal written by the occupant, Elisabeth Moretus in the years 1664-1675. Both documents evoke …

2004/2 Summaries

A.K.L. THIJS Recreatie, educatie, devotie en informatie: functies van populaire lectuur (17de – 19de eeuw) Summary: Entertainment, education, devotion, and information: function of popular reading matter (17th – 19th centuries) Popular reading matter was the favourite reading material of ordinary people. Wether or not an author or an editor with his publication aimed at ‘popular’ readers, can often be derived …

2004/1 Summaries

E. ROBAERT Zestiende-eeuwse bedevaarttekens en legpenningen in enkele Brusselse en Brabantse kerken: Jan Noë de vaantjesmaker van Halle Summary: 16th century pilgrims tokens and medals in some Brussels and Brabant  churches. Jan Noë, the flag producer from Hale (a town in Brabant). Pilgrims’ tokens and medals were large-scale productions, sold by specialised stallholders and other 16th century salesmen. Jan Noë …

2003/4 Summaries

A. ROECK, Prof. dr. K.C. Peeters Summary: Prof. dr. K.C. Peeters In this article, A. Roeck explains how he became K.C. Peeters’ first student to write, under his guidance, the dissertation that led to his Master’s Degree. The subject was the collection and study of oral legends. Peeters insisted on using new working-methods. After his graduation K.C. Peeters asked Roeck …

2003/3 Summaries

M.M.A.C. LANGENHUIJSEN Votiefgeschenken: epidemiologie avant la lettre Summery: Votive offerings: epidemiology before the term existed Based on a study of literature concerned and on observations of the authorhimself, data have been gathered of 55,327 votive offerings representing parts of the body and human images. All these were or still are present in places off pilgrimage in America and Europe and …

2003/2 Summaries

A. VAN DER ZEIJDEN Volkscultuur in een nieuwe jas Summary: Popular culture gets a face-lift The collection “Alledaags is niet gewoon. Reflecties over volkscultuur en samenleven” (Plain things are uncommon. Reflections on popular culture and society) brought out in 2002 and edited by the “Koning Boudewijnstichting” (Foundation King Boudewijn) gives a good view on current trends of popular culture pursuing …

2003/1 Summaries

A.K.L. THIJS Toe-eigening van volkskundige verschijnselen: enkele voorbeelden uit de historiografie van de volkskunde in Vlaanderen (circa 1880-1930) Summary: “Appropriation” and its usefulness in folklore In this contribution the author checks the usefulness of the concept “appropriation” (in Dutch: toe-eigening) as defined by Frijhoff in 1997. Appropriation is the attribution of a meaning (personal and group-linked interpretation) to cultural phenomena …