2014/1 Cover

115de JAARGANG (2014) Nr. 1

Inleiding

Stefaan Top 1

Artikels

Tine Hens, Saartje Vanden Borre en Kaat Wils, De oorlog maakt school – 5

Herinneringspraktijken in het Belgische onderwijs na de Eerste Wereldoorlog

Sigrid Van der Auwera en Annick Schramme, De Grote Oorlog herdacht: 27

Een internationaal perspectief

Judith Lechanteur en Judica Lookman, Project Onderdak in Nunspeet 45

Voortleven van Vluchtoord Nunspeet in de 21ste eeuw

Essay

Albert van der Zeijden, Sporen van de Eerste Wereldoorlog in Nederland – 63

Het Vissersmonument in Egmond aan Zee

Sporen

Stefaan Top, In memoriam em. prof. dr. Alfons K.L. Thijs (22.03.1944 – 14.01.2014) 71

Marc Laenen, Hartelijkst van huis tot huis – Brieven van Jozef Weyns (1913 – 1974) 75

Boekbesprekingen

Paul Peeters, De werelden van K.C. Peeters (1903 – 1975) I: periode 1903 – 1943 81

(Stefaan Top)

Wannes Van de Velde, Groot liedboek (Stefaan Top) 86

Ursula Brunold-Bigler, Wolfsmensch und Bärenhexe. Tiere in Sagen und Märchen 88

aus den Alpen (Willem de Blécourt)

Christoph Driessen, Geschichte der Niederlande – Von der Seemacht zum Trendland 91

(Rengenier C. Rittersma)

Paul Koudounaris, Heavenly Bodies – Cult Treasures and Spectacular Saints 93

from the Catacombs (Walter Giraldo)

Theo Meder (red.), Van kikvors tot droomprins – De wording van het sprookje 96

(Marcel Van den Berg)

Gudrun Schwibbe, Erzählungen vom Anderssein – Linksterrorismus und Alterität 100

(Marcel Van den Berg)

Nicole van der Sijs (red.), De Kaartenbak – Over taal en cultuur (Stefaan Top) 103

Carolyn Steel, De hongerige stad – Hoe voedsel ons leven vormt (Nelle Teughels) 105

Ludo Vandamme (red.), Achter Brugse muren – Op zoek naar materiële cultuur in Brugge 109

(Dirk Callewaert)

Jack Zipes, The Irresistible Fairy Tale – The Cultural and Social History of a Genre 111

(Marcel Van den Berg)

Summaries 115

Personalia 117