Auteurs (vanaf 1998)

P. ABSPOEL – De projectie van traditieloosheid (2009/3-4)

E. AERTS – Bier verdringt wijn dank zij hop? Strijd om de prioriteit als volksdrank in Brabant en Vlaanderen (ca. 800-1500) (2021/1)

H. ARENS – Volkskundige elementen in politieverordeningen (1999/2)

S. BAHRO – “…en de soldaat trok de wereld in”. Afgedankte soldaten in het geheugen van de Europese sprookjes (2010/4)

R. BELEMANS – Plat gezongen. Over muziek en streektaal in Vlaanderen en Nederland (2011/4)

V. BERVOETS en M. JACOBS – Erfgoed: dissonant, donker, moeilijk, pijnlijk, beschamend, toxisch, gecontesteerd,… (2022/3)

V. BERVOETS, H. VERREYKE en M. JACOBS – Contact zones, participatie, agonisme en moeilijk erfgoed (2022/3)

W. BOSMANS – Pol Heyns’ veldopnamen van Vlaamse volksmuziek uit 1935-1938 in de universiteitsbibliotheek van Regensburg (2011/4)

G. BUELENS – “God verhoor ons, dat zijn wij”. De functies van het Nederlandse Eerste Wereldoorloglied (2011/4)

L. BEYERS  – Het MAS: een forum dat de stad en de wereld verbindt (Dossier MAS – 2011/3) – De dood en de dingen (2012/3)

L. BEYERS, Y. SEGERS, A. GEYZEN – Streekspecialiteiten, culinaire identiteiten en vererfgoeding (2018/3)

A. BHATTACHARVA – Integrating Culture in Planning and Action for Sustainable Development – The Role of ICH NGOs

L. BIENASSIS – La place et les usages du culinaire. Dans les revues régionalistes Françaises de le Belle Epoque (2018/3)

D. BILTEREYST en R. VANDE WINKEL – De sportfilms van Flandria Film als verspreiders van ‘banaal’ Vlaams-Nationalisme en wielerflamingantisme (1930-1940) (2005/3)

D. BILTEREYST, PH. MEERS, L. VAN DE VIJVER en G. WILLEMS – Bioscopen, moderniteit en filmbeleving. Deel 1: op zoek naar het erfgoed van bioscopen in landelijke en  minder verstedelijkte gebieden in Vlaanderen (2007/2)

CH. BISSCHOP en A. DE WINDE – Gebakkelei over de Geraardsbergse mattentaart (2018/3)

L. BLEYEN, L. BEYERS, C. DE LAUWER – De dood en de dingen (2012/3)

Fr. BLOCKEEL – Portugal en zijn kolonies (2019/3)

N. BOERMA – De 17de-eeuwse Nederlandse kinderprent (2010/3)

H. BOONE – Het onderzoek van het Nederlandstalig volkslied, meer in het bijzonder in Vlaams België (1999/1)  – De Polka (2001/4)

R.B. BOTTIGHEIMER – Vliegende tapijten in Duizend-en-een-nacht: Disney, Dyäb en d’Aulnoy?…

B. BOUCIQUE – De drakendoder en zijn trouwe  Dieren (AT 300) in de Vlaamse  en internationale sprookjestraditie (2001/3)

Y. BOUSSAID, B. BOOM – Het ‘Broekzakarchief’ – Delen is het nieuwe bewaren (2016/3)

K.L.BOWEN en T. DENEIRE – Het geloof van de gewone mens in beeld gebracht. Ontsluiting en digitalisering van de Collectie-Thijs (2018/1)

W.L. BRAEKMAN   – Een Meerbeeks artes-handschrift (16e E.) :inhoudsoverzicht met  Excerpten (1998/1)  – Volksgericht met charivari op de wijk Castel te Moerzeke (17de en 18de eeuw) (1998/2)  – De “Antwerpschen roep” en andere straatroepen (1999/1) – Veterinaire en bujatrische recepten uit Brabant (17de E.) (1999/3)  – Een collectie veterinaire recepten uit Meerbeke (16de E.) (2000/1)  – IJspret te Antwerpen in de Winter van 1564 en van 1763 (2000/4)  – Spotgedicht van de Brusselse vaartkapoenen en wens van de lichtekooien (1787) (2001/1)  – Fragment van een zestiende-eeuws, handgeschreven kookboek (2001/2)  – Mysterieus 17de-eeuws Engels transformatiespel (2002/2)Fragment van een nieuw volksgeneeskundig manuscript (15de E.) (2002/3)  – Een antifeministische Engelse volksprent  (1620) (2003/2)  – Een Gents bundel marktliedboekjes (2004/1)  – Bijdrage tot de studie van het raadsel: gedrukte raadsel-Boekjes (2004/2)  – Een ‘Konstboecxken’ met een spotrecept door een ‘ongeleerden sottoer’ (ca. 1595) (2004/4)  – Uit het repertoire van een Antwerpse marktzanger (18e E.) (2005/4)  – Het kleuren van stro, strowerk en verfrecepten (18e eeuw) (2006/1)  – Douanier Cyriel De Vuyst, een vergeten amateur-volkskundige (1866-1951) (2006/2)  – Het liedboek van Denijs Bauwens uit Kalken (17de Eeuw) (2006/4)

S.J. BRONNER – (The Pennsylvania State University, Harrisburg) The year of Folklore, and other Dutch lessons in public heritage  (2006/4)

G. BUELENS – ‘En redders zult gij zijn van heel het Vaderland!’ De artistieke en culturele beeldvorming van de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog als een Vlaamse, Belgische of internationale aangelegenheid sinds 1914 (2015/2)

P. BURGER – Komkommers, zeeslangen, canards en faits divers. Nederlandse kranten (1850-1960) als sagenmedium (2017/3)

L. BUSSELEN – De tijd haalt ons in, Hoe het restitutiedebat een lens biedt op een verschuiving in de ontkenning van gelijktijdigheid (2019/3)

D. CALLEWAERT – Overlijden en afscheid in het Brugse 1900-2000 (2000/3)  – Lachen en spotten in het West-Vlaams Klankarchief (2004/4)  – Het boze oog (2007/3) – Goud, wierook en mirre (2007/4)  – Wat is er aan de hand, vingers en vuist in taal en omgang, recht, religie en magie (2009/2)  – Was en wasartefacten. Een cultuurhistorische benadering (2010/2)  – De subjectieve en collectieve tijdservaring vanuit een volkskundig perspectief (2011/2)  – West-Vlaamse volkszangers met populistische trekjes? (2011/4)  – Schriftelijke transcommunicatie (2013/1)

D. CALLEWAERT en M. VAN DEN BERG  – Volkskundige aspecten van meer dan honderd jaar conscriptie en loting (1798-1909)  (2010/4)

K. CAMPS  – Het spelgedrag bij Belgische kinderen en jongeren, vroeger en nu. Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door het speelgoedmuseum (2003-2004) (2006/3)  – Knikkeren (2006/3)  – Speelgoed in meisjeshanden (2006/3)

CH. CASPERS – Het gebeente van Liduina van Schiedam (1380-1433) (2021/2)

L. CASTELEYN, E. JANSSENS, J. NEYRINCK  – Six Years of Experience in Intangible Heritage Mediation in Flanders (Belgium) – From Cultural Heritage Celis and an ICH Network to www.immaterieelerfgoed.be (2014/3)

P. CATTEEUW  – Kun je interculturele competentie leren? Volkskunde en interculturele communicatie (2008/3-4)  – De gekooide Sinjoor (Dossier MAS) (2011/3) – Magie in de Altenakapel. Theater De Spiegel ziet Abraham (2016/1) – Symposium ‘Het geheugen van de sport in het sportimonium (2016/1) – Ten huize van … Paul Peeters (2017/1) – Ma’nene’ of Hoe hou je de doden levend(ig)? (2018/1) – Het Arsip Toraja Platform Project (2019/3) – Er was eens… De Gebroeders Grimm en hun sprookjes-Tentoonstellingin Alden Biesen, &-7 tot 30-8-2020 (2020/2)

P. CATTEEUW en S. ELPERS – Sarah opens the box – FIEF wordt 50 (2015/1)

H. CLERINX – Begin en einde van een lapjesboom: een ooggetuigenis (2021/1)

H.L. COX  – Wie wat bewaart, heeft wat, zei het vrouwtje, en ze was al tachtig jaar maagd. Spreekwoorden als Bouwstenen in wellerismen (2007/1)

R. DAENEN  – Een kleine geschiedenis van de strip (2010/3)

W. DE BLECOURT  – “Met bloed uwen naem van onder op dit perkament zetten”. Duivelsverhalen in de schriftelijke en mondelinge overlevering (2010/1)  – Jack zipes en de historische bronnen van het sprookje (2014/2) – Eenmalige verhalen in Vlaanderen-over het classificeren van sprookjes (2015/1) – Fantastische verhalen in veelvoud Of: De reikwijdte van reuzen (ter inleiding 2017/3) – Het verhaal van de verkeerde vriendin. Heksensagen herzien (2017/3)

J. DE BRUIJN, S. ELPERS, H. SCHOEFS  – “Op de huis” – Over vestimentaire kwesties (2014/4)

J. DE BRUIJN, J. HOOIKAMMER  – “Als ze het maar netjes aandoen” – Nieuwe betekenissen van de Staphorster streekdracht  (2014/4)

E. DECEUR, G. ROETS en M. BOUVERNE-DE BIE – Het verknopen van verleden, heden en toekomst. Reflecties vanuit een stedelijke sociaal-artistieke praktijk (2015/3)

M. DE BRUIN  – Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Are Doornbosch (2011/4)

E. DECRAENE  – ‘Ghelyck eene man met eeren toestaet’ De constructie van de “goede” en “falende” echtgenoot voor het Brusselse en Mechelse geestelijke hof in de eerste helft vande 17e eeuw: een casestudy (2011/2)

B. DE CREMER  – Volksgeneeskunde nu: een evaluatie van alternatieve geneeswijzen als volwaardige aanvulling of tegenhanger van reguliere geneeskunde (2000/4)

K. DE GRAEVE – Adoptiefeesten – Cultuur, liefdadigheid en gemeenschapsvorming bij Vlaams-Ethiopische adoptiegezinnen (2016/3)

A. DE JONG – Museale passie en Europees idealisme – De jonge jaren van het Verbond van Europese Openluchtmusea 1966-1972 (2016/2)

E. DEKKER – Tano Toba Saga, Een menselijk verhaal en het recht (2019/3)

H. DE  LANNOY – “Wij ijveren voor een kuisch geslacht. Weg met de schunnige plakkaten!” De beweging voor zedelijkheid in Mechelen tijdens het interbellum (2022/1)

C. DE LAUWER  – De dood en de dingen (2012/3)

K. DE LEEUW – Hoe het bloot (niet) bedekt werd-Het zedelijkheidsoffensief van de rooms-katholieke Kerk op kledingsgebied en de reactie van Tilburgse gelovigen daarop, 1914-1970 (2015/1)

R. DE LEEUW – Ruimte voor diversiteit – Het Nederlandse immaterieel erfgoedbeleid

R. DE LOMBAERDE en S. DE RUYSSER – Project Ortelius (2022/2)

B. DEMASURE – Vergane glorie. De reconversie van de rurale wagenmaker in Vlaanderen (1920-1970) (2022/1)

B. DEMASURE en Y. SEGERS  – Eten in oorlogstijd. Voedselaanbevelingen en keukentips in België tijdens de Eerste Wereldoorlog (2013/3)

G. DE MEYER  – Mn zkt vr/vr zkt mn – Een analysemodel voor contactadvertenties (2002/4)  – De studie van populaire cultuur en van volkscultuur (2005/1-2).  – Lux brings out the star in you (2005/1-2)

G. DE MEYER en R. SOENEN  – Alledaags is gewoon (2003/2)

B. DE MUNCK  – Microtechnologieën van volkscultuur. Europese etnologie in Vlaanderen tussen sector en discipline (2005/4)  – Musea en collecties in conflict. Reflecties over (ethnografisch) collecties in hedendaagse musea (2008/2)

K. DE MUNTER – “Leren door aandacht”- Doden bezoeken en gedenken bij de Aymara en in de Lage Landen (2018/1)

B. DENIS – Home, sweet home?!. Publiek en privaat onder de loep in negentiende-eeuws Antwerpen (1880) (2015/2)

E. DE PALMENAER  – Olbrechts en de Afrikaanse verzamelingen in Antwerpen (1930 1940).
Van de Vleeshuiszolders naar het Museum aan de Stroom (2008/2)

L. DE PAUW, L. MESSIAEN, J. VERBERCKMOES, A. VAN DER ZEIJDEN – Feestcultuur en immaterieel erfgoed (2016/3)

L. DEPAUW, L. MESSIAEN, E. SEGERS – Feesten op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed – Reflecties uit de praktijk (2016/3)

A. DE POORTER – Een Belgische kijk op 250 jaar circus. Zo begon het… (2018/2)

T. DE ROO  – Mens en hond in de Antwerpse gebodboeken, eind 15de tot eind 18de eeuw: een casestudie naar mens-dier relaties in een stedelijke omgeving (2007/4)

B. DESEURE  – Questie en Afdronk: sociale codes in het openbare lokaal op het Noord-Brabantse platteland in de nieuwe tijd (2006/2)

C. DE STAELEN  – Een venster op de materiële leefwereld van Elisabeth Moretus (2004/3)

D.M. DE TURCK – Serving Masters – An Anthropological Perspective on the Invention, Reinvention and Keeping of Tradition in Contemporary Procession in Honour of Eligius (2016/3)

D. DE VOOGHT  – Over compôte Egyptienne, ananas en pain à la Mecque. Exotisme op het bord van Leopold II (1865-1909) (2008/3-4)

L. DE VOS en D. WARNIER  – De dienstplicht in België historisch bekeken: een politieke en militaire evolutie (1830-2010) (2010/4)

W. DE VRIES – Het natuurlijk Tover-Boek. Pseudo-Goeree? (2018/2)

L. DE WINNE – Het effect van de toenemende diversiteit op het gemeenschapsvormende karakter van de carnavaltraditie. De betrokkenheid van nieuwe Aalstenaars bij het vieren van Aalst Carnaval (2015/3)

J. DEWULF  – Het pinksterverhaal van de Nederlandstalige slavin Sojourner Truth (ca. 1797-1883) – Een analyse vanuit contactstudies (2013/2)

E. D’HAENE, E. PUT & J. VERBERCKMOES – Het succes van de kermis in de Spaanse en de Oostenrijkse Nederlanden (2021/1)

K. D’HAMERS  – Hedendaagse nomaden? De uitdaging van een kritische omgang met diversiteit in de culturele erfgoedsector (2008/3-4)

A. DHOEST  – ‘Weeral Bokrijk!’ Het ‘Folkloristische’ beeld van Vlaanderen in historische TV-fictie (2002/4)  – Eén Vlaanderen? Culturele diversiteit op en voor het televisiescherm (2008/3-4)

A. DIELENS  – Het is echt gebeurd, het stond in de krant! Een onderzoek naar het verschijnen van moderne sagen in de krant (2005/1-2)

E. DRANI  – The Role of NGOs in Preserving and Promoting Intangible Cultural Heritage in Uganda – The Cross-Cultural Foundation of Uganda (2014/3)

G. DRAYE – Bollen en boterkoeken. De vererfgoeding van twee Diksmuidse specialiteiten (2018/3)

H. DRIESEN  – Hedendaagse dorpsfeesten: opzet, perceptie en toekomstperspectieven. Worstenfeesten en ‘kleinvelokeskoers’ te Vlimmeren (2005/3)

W. DURINX, P. CATTEEUW en R. FRANCKEN – De collectie Hans Christoffel in het MAS Antwerpen (2019/3)

W. DUSAR  – Van Zwarte madammen & hippe heksen (2005/1-2)

M.J.C. ELIAS  – Wiens kind ik ben, wiens moeder ik wierd. Grensvervaging en  omkeringen in het verhaaltype AT’927 (1999/4)

S. ELPERS  – Tussen twijfel en vastberadenheid. Een bespiegeling over het veelnamenvak volkskunde vanuit Duits/Nederlands perspectief (2012/2)

S. ELPERS, H. BENNIS  – Crossing Boundaries – Het nieuwe onderzoeksplan van het Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW) (2014/2)

S. ELPERS & J. POSTHOUWER – Tussen taboe en tolerantie – 30 jaar aidsherdenkingscultuur in Nederland (2017/1)

S. ELPERS, J. van DUIJVENVOORDE, J. JAFFE-SCHAGEN, I. LEEMANS & K. MILKOWSKA – Geur in immaterieel erfgoed. Een deelonderzoek van Odeuropa (2021/3)

L. ENGELEN  – Gaston Schoukens’ Gardons notre sourire (1937): ‘Un film gai sur la Belgique occupéé’ (2006/1)  – Erfgoed, efemera en memorabilia. De marge of het centrum? (2012/2)

L. ENGELEN en M. STERCKX  – Herinneringen in steen en op papier. Monumenten en prentbriefkaarten voor twee heldinnen van de Eerste Wereldoorlog: Gabrielle Petit en Edith Cavell (2010/4)

M. FEITSMA  – Van volkscultuur tot haute couture – De relatie tussen mode en “Nederlandsheid” (2014/4)

K. FEYAERTS  – Humor en creativiteit taalkundig bekeken (2011/3)

V. FILKÓ  – Using Networks in the Process of Developing the National Inventory of ICH in Hungary (2014/3)

K. FRANCOIS & R. PINXTEN  – Etnowiskunde: ontstaan en betekenisverschuiving van een concept (2011/1)

W. FRIJHOFF  – Toe-eigening als vorm van culturele dynamiek (2003/1)

J. GANSEMANS  – Frans Olbrechts – Een hart en een visie voor Tervuren (2000/1)

L. GEUSSENS – Ontroerende goederen. Emotionaliteit en betekenisgeving in testamenten van Leuvense mannen en vrouwen, 1770-1780 (2018/2)

H. GEYBELS  – Acculturatie tussen continuïteit en discontinuïteit in de rituele praxis van het vroege Westerse Christendom (2001/4)  – Dieren in de religieuze volkscultuur van instrumentalisering naar Sentimentalisering (2003/3)   – Christelijke privé- en massadevotie: verrassend postmodern! (2009/1)  – Sint-Damiaan in de religieuze volkscultuur: held of heilige? (2011/2)  – Miraculen onlancx ghebeurt in Scherpen-heuvel: De intellectuele elite over mirakels in de zeventiende eeuw (2014/2) – Alfons Thijs en de verdere studie van (Antwerpse)devotieprentjes (2018/1) – Volksdevotie in tijden van corona (2020/2) – Wat rest van heiligheid. Relieken in de Nederlanden (2021/2) – De reliekfabriek. Massaverspreiding van relieken in de 19e en de 20e eeuw (2021/2)

L. GEYSKENS – “Lichtekes” in de donkere tijden. Sint-Rochusverlichting te Aarschot in tijden van COVID-19 (2021/1)

W. GIRALDO  – De zeer droeve uren van Anna Vanden Bussche, begijntje (1998/1)  –   Van Russische heiligen en demonen (1998/2)  – Magische Gebeden (2014/2)

L.P. GRIJP  – De Vlaamse dimensie van de Nederlandse Liederenbank (2011/4)

V. HAMERS  – Een teken van vroomheid – Veld- en wegkapellen in het Zuid-Limburgse (NL) landschap (2001/1)

K. HANNES, H. VOETS, J. LEYSEN, P. VERSTRAETE – Circus als een artistiek en pedagogisch project – Een historische kijk op de totstandkoming van het Vlaamse Circusdecreet (2016/3)

J. HELSLOOT  – Halloween in Nederland (2009/3-4)

T. HENS, S. VANDEN BORRE, K. WILS  – De oorlog maakt schoolherinneringspraktijken in het Belgische onderwijs na de Eerste Wereldoorlog

F. HERMSEN en M. JACOBS – Secret Santa in 68 Sint-Maarten. Computeronderzoek steunde kalenderrituelen in 2019 en 2020: een gevalstudie (2022/1)

D. HERREMANS, W. DE CLERCQ  – De herinnering blijft. Memoria en materiële cultuur in de monastieke ruimte van Clairefontaine (B)

C. HIMMELHEBER  – Der Körper als Bühne – Zur Präsentation von Kleidung und Schmuck in der Austellung des Kölner Rautenstrauch-Joest-Museums (2014/4)

J. HOEGAERTS  – “Op ‘t bloedig oorlogsveld, is ied’re man een held”. Hoe kinderen het slagveld verbeeldden en beleefden aan het eind van de negentiende eeuw (2012/3)

G. HUYBENS  – Het liedhandschrift van Maria Anna Loeijens (2012/1)  – 7. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, HS. II 3135 (2012/2)  – 8. Brussel, Koninklijke bibliotheek, Hs.II 3296 (2013/1)  – 9. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, HS. II 6436 – 6437 (2014/2) – 10. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, HS. II 127 (2015/2) – 12. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 4965-4968 (2017/1) – 14. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. II 1521 (2018/1) – 15. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 19559 (2018/2) – 16. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs.15665 (2019/1) – 17. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. III 788 (2019/2) – 18. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Hss. 19997 & II 2801 Mus. (2020/2)

J. HUYGHE – Een dynamische traditie, de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke (2015/2)

P. HUYS  – Waaragtig lied van een Molenaar die voor een moordenaar wierd gevat. Geschiet binnen Haarlem anno 1535 (1998/1)

L. INDESTEEGE  – Het Ossenfeest in (B.) – Limburg (2009/3-4)

D. JACOBS en M. JACOBS -Tcrijm van tooverije, een stroman voor slavenhandel en de bende van Jan de Lichte onder de voorouders (2022/3)

I. D. JACOBS – Kastelen als bewaarplaats in oorlogstijd (2020/2)

M. JACOBS  – De dromen van Pamela? Van academische ‘drôle de guerre’ tot kruisbestuiving en platform (2005/3)  – Voordelen van twijfel (Dossier MAS – 2011/3) – A.V.E. Janus (2012/2)  – Cultural Brokerage – Addressing Boundaries and the New Paradigm of Safeguarding Intangible Cultural Heritage Folklore Studies, Transdisciplinary Perspectives and UNESCO (2014/3)  – Development Brokerage, Anthropology and Public Action: Local Empowerment, International Cooperation and Aid: Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2014/3) – “Borgen van immaterieel erfgoed”, film en D.J. van der Ven (2020/1)  – Kritische nabijheid (2022/3) – Van Forccast tot controverses.org (2022/3)

M. JACOBS & S. ELPERS – Historicus – Oude-stijler én cultureel makelaar. De nalatenschap van dr. Albert van der zeijden (1957-2021) (2021/3)

M. JACOBS en B. RZOSKA  – Een ongewoon, niet alledaags “wetenschappelijk” spektakel. De Meyer en Soenen uit de bocht (2003/3)

M. JACOBS, J. NEYRINCK, A. VAN DER ZEIJDEN  – UNESCO, Brokers and Critical Success (F)Actors in Safeguarding Intangible Cultural Heritage (2014/3)

M. JACOBS, L. TANG, J. ZHANG, L. MOURAO, M. MAHARJAN – Internationale netwerking, duurzame ontwikkeling en evoluerende kaders (2019/2)

M. JACOBS, H. VERREYKE en J. ZHANG – Erfgoed in de jaren 2020 (2022/3)

M. JACOBS en J. ZHANG – Immaterieel controversieel erfgoed (2022/3)

P. JANSSENSWILLEN, W. MEEUS, E. VINCKX, S. LEENEN – Erfgoed toegankelijk maken voor een divers publiek. Multiperspectiviteit in het erfgoedonderwijs (2019/1)

J. JANUARIUS – Living Human Treasures. Vloek of zegen voor de ICE-diversiteit (2015/3)

D. JARVIS  – Reframing and Extending Tradition – Intangible Cultural Heritage and Public folklore in Newfoundland and Labrador (2014/3)

K.F. KERREBIJN  – Spreekwoorden op een onbekend Hainhofer Speelbord uit de 17e eeuw (2002/3)

R.A. KOMAN  – De bok der zonde. Satanisch ritueel misbruik in de orthodox-protestantse vertelcultuur (2010/1)

G. KOZIJN  – Van volkscultuur naar immaterieel erfgoed – Een geschiedenis van de begrippen in de periode 1987 tot 2007 in Nederland (2013/2)

M. LAENEN  – Hartelijks van huis tot huis – Brieven van Jozef Weyns (1913 – 1974) (2014/1)

M.M.A.C. LANGENHUIJSEN  – Votiefgeschenken: epidemiologie avant la lettre (2003/3)  – Het votiefgebruik in beeld (2006/1)  – Het votiefgebruik in twee middeleeuwse mirakelboeken (2007/3)  – Genealogie en curriculum van een fabeldier: de basilisk (2009/1)

M.-CH. LE BAILLY – Hoe een lang en gezond leven van 72 jaar te leiden volgens een populaire almanak uit 1520 (2022/2

P. LEFEVRE  – Receptie van Suske en Wiske in katholieke tijdschriften (2005/1-2) – Zelfreflexieve vertelselstrategieën in Willy Vandersteens Suske en Wiske (2010/3)

J. LECHANTEUR, J. LOOKMAN  – Project Onderdak in Nunspeet – Voortleven van Vluchtoord Nunspeet in de 21e eeuw (2014/1)

D. LEWIS  – Understanding the Role of Non-government Organizations (NGOs) as Cultural Brokers: a Review of Approaches (2014/3)

CH. LONGMAN  – Religie, secularisme en vrouwelijk kleedgedrag – Van de Islamitische sluier en joodse pruiken tot het topless “Femen” feminisme (2014/4)

P.J. MARGRY  – Volkskunde in verandering. Reflecties bij een disciplinaire status quo

T. MEDER  – Etnische diversiteit in de canon met kleine c. (2008/3-4)  – Een plaats van wonderen – De artistieke verbeelding van Lourdes door twee hedendaagse regisseurs: Lourdes (2009) van Jessica Hausner enUne femme nommée Marie (2011) van Robert Hossein (2012/1) – Vertellen alsof het gedrukt staat – (Re-)oralisatie van de 17e- en 18e- eeuwse lectuur (2017/3) – ISEBEL. Intelligent Search Engine for Belief Legends (2018/1)

T.MEDER en E. VENBRUX  – Van bescherm-engel tot beton-meubel. Over bekendheid en geografische spreiding van enkele ‘hedendaagse sagen’ in Nederland en Vlaanderen (1999/1)

K. MELIS en F. GROEFSEMA  – Dansen voor de regio. Community prganization op het Noord-Groningse platteland in de jaren 1960 en 1970 (2013/1)

P. MEURKENS – SIEF-CONGRES Intellectueel festival van Europese culturele mélange (2015/2)

P. MOLS  – Bekijk het maar. Het beeld als venster op de werkelijkheid (2010/3)

P. MUMBEMBELE SANGER – La restitution des biens culturels en situation (pos)coloniale au Congo (2019/3)

S. NIERMEIJER – Aardappelen met een “brave Nederlandse gehaktbal” en spruitjeslucht. Over het Nederlandse negatieve, nationale zelfbeeld als distinctiestrategie in de culinaire teksten van Wina Born in Avenue, 1965-1980 (2018/3)

R. NOUWEN  – Hanengevechten in België: over de geschiedenis van het dagelijkse leven en de instandhouding van levend erfgoed (2004/1)

J. NEYRINCK  – Beyond the Conventional – How to Foster Co-production for Safeguarding ICH (2014/3) – Van Onvoltooid Verleden naar Onvoltooide Toekomstige Tijden – Omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit in een wereld van verandering (2015/3)

H. OP DE COUL  – Limburg, de mythe. Hoe het verzinnen van tradities bijdraagt tot de vormgeving van een gewenste Limburgse identiteit (2009/3-4)

I. PEERE  – Chants populaires flamands (1879) als wetenschappelijke getuigenis van een vroeg individueel repertoire: een voorstudie (2000/4)

P. PEETERS  – K.C. Peeters en de volkskunde vóór 1940 (uit de archieven van K.C. Peeters) (1999/2)  – De Werkgemeenschap voor Heemkunde (uit de archieven van K.C. Peeters) (2000/4)  – K.C. Peeters: een levensschets (2003/4) – Centrum voor Studie en Documentatie vzw-Oorsprong en evolutie van de uitgever van Volkskunde (2020/2)

P. PEETERS en J. THEUWISSEN  – De Visser-Neerlandiaprijs-Cultuur 2000 toegekend aan ‘Volkskunde’. (2001/3)

Th. PEETERS   – “Sweet-milk cows” in Huizen nd “memorable incidnts” in Oost Zaandam – Identity and responsibility in two eighteenth century rural chronicles

H. PIENA  – Liefde uit Duitsland. Thüringer spanen dozen in de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum (2011/1)  – Snoeien aan de wortels van de Nederlandse identiteit. Ontwikkeling en duiding van historiserend overschilderde meubels (2012/1) – De nieuwe koers van Bokrijk (2019/1) – Bloed is dikker dan water. Achterhoekse identiteit in historisch perpectief (2022/1)

R. PINXTEN en C. LONGMAN  – Culturele diversiteit: van een essentialistisch naar een kosmopolitisch perspectief (2008/3-4)

R. PINXTEN en K. DE MUNTER  – Tradities zijn verandering (2009/3-4)

R. PINXTEN en  K. FRANCOIS  – Etnowiskunde: een maatschappelijke en wetenschappelijke keuze (2012/1)

R. PINXTEN – Immaterieel erfgoed tussen identiteit en interculturaliteit (2015/3)

S. PRAET – Een onwaarschijnlijk verhaal – De Latijnse ‘sprookjes’ van een middeleeuwse cisterciënzer (2017/3)

K. PYPE  – Transgressiviteit in rituelen van Vlaamse Wicca’s (2004/3)

J. RANA – Taalcultuur in de superdiverse stad: over straattaal als immaterieel erfgoed (2015/3)

S. REIJNDERS  – Holland op de helling. Televisie-amusement en feestcultuur (2005/1-2) – De populaire verbeelding (2012/2)

D. REYNDERS  – Het culturele belang van modefotografie en visuele semiotiek – Modebeelden lezen als kunst via semiotiek (2014/4)

J. REYNIERS – Relieken en reliekschatten van Sint-Ursula en elfduizend maagden in Belgisch Limburg (2021/2)

P. REYSKENS en J. VANDENABEELE – De zin in een parade. Omgaan met diversiteit in de ateliers van Zinneke Parade (2015/3)

O. RIETER  – Tradities, nostalgie en beeld(ver)vorming (2009/3-4)  – Humor en volkscultuur (2010/2) – Vormen van verledenheid (2019/2)

W. RODENHUIS – De digitale circuscollectie van het Allard Pierson. Een veelzijdig platform ten dienste van onderwijs en onderzoek (2022/1)

P. RODTS – Controversieel erfgoed en antisemitisme (2022/3)

A. ROECK  – De vrijmetselarij in het volksgeloof en het volksverhaal Deel I (1998/3) – Deel II (1998/4)  – Kerken en kapellen in Midden-Brabant anno 1999 (1999/4)  – Prof. dr. K.C. Peeters (2003/4)

E. ROOBAERT  – Michiel van Coxcie, de schildersfamilie van Conincxloo alias Schernier, en andere Brusselse schilders als ontwerpers en verlichters van 16eeeuwse processievaantjes voor de broederschappen van de stad (2000/3)  – Brusselse bedevaarders en hun bedevaarten in de 16e eeuw (2001/2)  – Jeruzalemvaarders, rederijkers en schilders en de Palmzondagprocessie te Brussel in de 16e eeuw (2002/1)  – Zestiende-eeuwse bedevaarttekens en legpenningen in enkele  Brusselse en Brabantse kerken: Jan Noë de vaantjesmaker van Halle (2004/1)  – Het testament van heer Gielis van Aelst, Jeruzalemridder (2005/3)

H. ROODENBURG  – Etnologie en cultural studies: kanttekeningen bij een mogelijke samenwerking (2005/3)  – De ‘Nederlandsheid’ van Nederland. Een nieuw project aan het Meertens Instituut (2012/2)

I. ROSETTI, M. JACOBS & A.P. RODERS – Erfgoed en duurzaamheid-Eenliteratuuronderzoek en reflectie over de rol vanparticipatieve erfgoedpraktijken in duurzame ontwikkeling (2020/2)

K. RUTTEN en G. Biesta – Van verleden naar toekomst. Damocratie, diversiteit en cultureel erfgoed in wording (2015/3)

B. RZOSKA  -‘Een organisator en strateeg’, Jozef Van Haver over Karel C. Peeters en de volkskunde in Vlaanderen (2003/4)

Nadezhda Savova-Grigorova -Social tourism and Museum Mobilities in Destinations of Experience (2021/3)

W. SCHEIRE  – Geschiedschrijving van het evidente. Het verhaal van de koelkast 2012/2)

M. SCHEP – Immaterieel erfgoed in een superdiverse omgeving: ondernemers, vrijwilligers en culturele organisaties als “custodians” (2020/2)

H. SCHOEFS  – Discussiedossier: het Museum aan de Stroom (MAS) – Bijsluiter (Dossier MAS – 2011/3)

P. SCHOLLIERS  – Voedingsonderzoek over de 19de en 20ste eeuw in België, Nederland en Europa (2006/4)

L. SELS  -“Müzik ruhun gedasi | Muziek is voedsel voor de ziel” Etnografisch onderzoek naar het gebruik en de functies van Turkse volksmuziek in Gent (2013/1)

A. SHKODROVA – Investigating the history of meanings of a dish. An enactivist approach to the live of the Russian salad in 20th century Bulgaria (2018/3)

T. SIMOENS  – Discipline in het Belgisch leger tijdens de stellingenoorlog (1914-1918) (2013/3)

K. SMETS  – Linken van inkt. Stukken tekstueel erfgoed van de Turkse migratie in België (2008/3-4)

G. SOENTPIET  – ‘Het mobieltje’: over de sociale betekenis van de draagbaar telefoon (2003/2)

G. SPIESSENS  – Jan-Baptist Halbos en zijn bundel “Duytsche Liedekens” (1663) (2002/2)

I. STROUKEN  – De opportuniteit van het Jaar van de Folklore: repliek op Marc Jacobs (2005/4)

I. STURTEWAGEN  – “Alle tsamen zo hebbelicken ghecleet” – kinderkleding en dagelijks leven in de Brugse Bogardenschool rond het midden van de 16e eeuw (2014/4)

L. STYNEN – Eigen en andere “eigendommelijkheid”. Van interbellumdans tot internationale volksdans en Vlaamse dagen in Schoten (2021/1)

J. TAELS  – Over humor, levenskunst en tragiek (2011/3)

D. TANKARD  – The Historic Clothing Project at the Weald & Downland open Air Museum (West Sussex, UK) (2014/4)

N. TEUGHELS – Eendracht maakt macht? Culinaire uitingen van identiteit en machtsverhoudingen tijdens de Brusselse wereldtentoonstelling van 1935 (2018/3)

J. THEUWISSEN  – De rechts- en linkskerende beddenploeg in Europa (1999/3)  – De zaaier in de maand maart, afgebeeld in “Les très riches heures du Duc de Berry” (1999/4)  – Een Hollandse dame, begijntje in Turnhout.Het angelusluiden (2001/1)  – Inleiding bij het huldenummer K.C. Peeters (2003/4)  – Naar aanleiding van het overlijden van J.J. Voskuil 1 mei 2008 (2008/2)

A.K.L. THIJS  – Van kleine kopergravuurtjes naar lithografische wandprenten. Religieus beeldmateriaal van de Antwerpse drukkerij-uitgeverij Michiel Vinck (ca. 1824-1841) (1999/3)  – Private en openbare feesten: communicatie, educatie en omgaan met macht (Vlaanderen en Brabant, 16de , midden 19de eeuw) (2000/2)  – De Antwerpse Ommegang in 1599 (2001/1)  – Zakelijke inhoud van het persoonlijke dossier van Max Elskamp betreffende het Antwerpse “Museum voor Foklore”, het allereerste volkskundemuseum in Vlaanderen (1907) (2002/3)  – Recreatie, educatie, devotie en informatie: functies van populaire lectuur (17de – 19de eeuw) (2004/2)  – Een lied in zijn functionele context herplaatst: “De dood te gast genood” (2005/4)  – In Memoriam Willy Braekman (1931-2006): een volkskundige in het spoor van een beproefde onderzoekstraditie (2006/1)  – Naar een tweetalig volkskundig tijdschrift? Emile van Heurck (1871-1931) en de heroprichting van Volkskunde na de eerste wereldoorlog (2007/1)  – Lyn de melkboerin en de Brabantse omwenteling (1789). Context en bron van een Antwerps Liedfragment (2007/2)  – Drukvormen voor mannekensbladen van Brepols & Dierckx Zoon (Turnhout): Een gebruikstraject van volkscultureel erfgoed gereconstrueerd (2007/4)  – “Wy hopen te vercryghen tgroot lot”. De dynamiek van de loterijen in het maatschappelijk leven van de Zuidelijke Nederlanden tijdens de preïndustriële periode (2008/1)  – “La Germanistique mène à tout…”. Frans M. Olbrechts (1899 – 1958). In het wereldje van    volkskundigen en etnologen (2008/2)  – Een onbescheiden blik in de portefeuille van de Volkskunde-redacteur: Victor de Meyere (1873-1938) bespied met het bricoleren met kopij (2009/1)  – Verzamelaars en producenten van bedevaartvaantjes (1853-1970) Emotionele omgang met traditioneel religieus erfgoed (2010/2)  – Vera effigies? Vindingrijke omgang met drukvormen: productiekosten reducerende beeldmanipulatie bij bedevaartprenten (2011/1)  – Het liedeken vande joffrouw van Brugge en haar catteken: lachen om de sentimentalisering van de omgang met een eigenwillig huisdier (2011/4)

E. TIELEMANS  – Het stripverhaal De Mysterieuze Mijn van Suske en Wiske en het voortleven van de historische heks Leyn Weckx. Een schoolvoorbeeld van een ‘invented tradition’ (2009/3-4)

S. TOP  – Feesten als cultureel erfgoed (1998/1)  – Tussen volk en elite : F.A. Snellaert (1809-1872) en de Vlaamse volksliedstudie (1998/2)  – Het tijdschrift Volkskunde (1888 –) en de volksverhaalstudie in Vlaanderen (1999/2)  – Van “Folklore” (J. Gessler) naar “Volkskunde” (K.C. Peeters): een “onverkwikkelijke geschiedenis” aan de Leuvense Alma Mater (1937-1959) (2003/4)  – In memoriam Alan Dundes (1934-2005) (2005/4)  – Volkskunde aan de K.U. Leuven – Academiejaar 2001-2002 / 2002-2003 (2006/2)  – Cultuurpolitiek en volksverhalenstudie in Vlaanderen (1830-2000) (2008/1)  – In memoriam Jozef Van Haver (1926-2009) (2009/3-4)  – De Hellejongen. Een Vlaamse duivelssage als casus voor de problematiek schriftelijke versus mondelinge overlevering (2010/1)  – Ruim een eeuw Volkskunde (1888-2011) (2012/1)  – Nogmaals bedankt, Jan (2013/1)  – In memoriam em. prof. dr. Alfons Thijs (22.03.1944 – 14.01.2014) (2014/1)  – 80 kaarsjes voor Marcel Van den Berg (2014/2) – In memoriam Em. prof. Alfons Roeck (22.09.1927-17.09.2014) (2015/1) – Paul Peeters 80 jaar (2015/2) – In memoriam Walter Giraldo (09.11.1926-09.08.2015) (2016/1) – In memoriam em. prof. dr. Heinrich Leonard Cox (1935-2016) (2017/1) – In memoriam em. prof. dr. Hugo Arens (2017/1) – Dirk Callewaert 75 jaar! (2017/1) – In memoriam prof.dr. Jan Theuwissen (09.02.1933-29.11.2017) (2018/1) – ‘Afscheid’ van dr. Marcel Van den Berg (2018/1) – 120 jaargangen Volkskunde (2019/1) – Van ‘folklore’ naar materieel en immaterieel erfgoed. Ruim anderhalve eeuw cultuurgeschiedenis (2019/1) – Volksverhalen: een kwestie van genres met een eigen boodschap en een aparte vorm (2019/1) – In memoriam prof. dr. Jurjen van der Kooi (2019/1) – Het Manneke uit de Maan in de Vlaamse narratieve volkscultuur (2019/2) – Ouders en hun kinderen (2019/2) – Afscheid als redacteur van Volkskunde (2021/1)

J. VAESSEN  – Bewogen door ruimte en tijd. Migratie als rode draad in de  verdere ontwikkeling van het Nederlands Openluchtmuseum (2008/3-4)

J. VAN BEURDEN, K.M. ADAMS & P. CATTEEUW – Teruggave ontrafeld, reflecties over museumobjecten in tijden van repatriëring en restitutie (2019/3) – Returns Unraveled, Reflections on Museum Objets in an Age of Repatriation and Restitution (2019/3) – Niet alles is roofkunst, Wat te doen met andere koloniale collecties? (2019/3)

S. VAN BOUWEL en D. BILTEREYST  – Het ontstaan van de Vlaamse volksfilm: regionale cinema, populaire cultuur en de strijd om de Witte (2005/4)

E. VANDEN ABEELE & W. WIERTZ – Het Vlaamsz kantonderwijs in de 20e eeuw: tussen modernisering en traditie (2021/3)

P. VAN DE LAAR  – Het MAS: prestige aan de Schelde (Dossier MAS – 2011/3)

M. VAN DEN BERG  – Het zou toch kunnen. Studenten vertellen hedendaagse sagen: een Antwerpse enquête (1999/3)  – Mens tussen stad en wetenschap: de voordrachten, lezingen en toespraken van Dr. K.C. Peeters (2003/4)  – Tussen verleden en toekomst. Reflecties over de omgang met traditie(s) (2009/3-4)  – Em. prof. dr. Stefaan top krijgt de “Europäischer Märchenpreis 2014” (2014/2)

S. VAN DEN BERGHE  – Etnische diversiteit in het 20ste eeuwse Brusselse restaurant (2008/3-4)

M.A. VAN DEN BROEK  – Holland en de Hollanders in Duitse spreekwoorden en gezegden (2009/1)

H. VAN DEN BULCK  – Van het podium tot het scherm: de herarticulatie van ontspanning tot televisiegenres voor de publieke omroep van de moderniteit (2003/2)

V. VANDENDAELEN, L. BEYERS, S. DE RUYSSER – Pleidooi voor meerstemmigheid. Antwerpse Handjes en Jodenvervolging (2018/3)

S. VAN DE POLDER  – Mode, kostuums en dagelijkse kleding in Nederlandse musea (2014/4)

S. VAN DER AUWERA, A. SCHRAMME  – De Grote Oorlog herdacht: Een internationaal perspectief (2014/1)

Y. VAN DER PIJL  – De prijs van de dood. Transnationalisering en commercialisering van Surinaams-Creoolse doodsrituelen (2012/3)

P. VAN DER ZEE – Hoe museale tradities immateriële cultuur buiten sloten en waarom ze gemist wordt (2016/2)

A. VAN DER ZEIJDEN  – Vrouwen in de volkskunde ten tijde van het Interbellum: de factor gender in de wetenschapsbeoefening (2002/2)   – Volkscultuur in een nieuwe jas (2003/2)   – K.C. Peeters in Het Bureau. De persoonlijke achtergronden van een conflict (2003/4)   – Traditie en folklore: pleidooi voor een herwaardering en een nieuw leven van twee oude begrippen (2004/4)    – Beelden van de natie: volkscultuur en folklore op Nederlandse en Belgische postzegels in comparatief perspectief (2007/1)   – De actualiteit van tradities en het jaar van de tradities: een inleiding (2009/3-4) – Oeroude tradities. Volkscultuur in het werk van romancier Hubert Lampo (1920-2006)    (2009/3-4)  – Dilemma’s en vraagpunten met betrekking tot immaterieel erfgoed. Het voorbeeld Allerzieken – Relecties van een cultural broker (2012/3) – Sporen van de Eerste Wereldoorlog in Nederland – Het Vissersmonument in Egmond aan Zee (2014/1)  – Dealing with Black Pete – Media, Mediators and the Dilemmas of Brokering Intangible Heritage (2014/3) – Naar een onderzoeksagenda voor immaterieel erfgoed-Kennisontwikeling ten behoeve van het borgen van tradities (2015/1) – Ten geleide Immaterieel, cultureel erfgoed en diversiteit (2015/3) – Diversiteit, hybriditeit en de Nationale Inventaris. Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland (2015/3) – Immaterieel erfgoed aan de Universiteit Utrecht – Onderzoeksplan Fellowship Intangible Heritage Studies (2017/1) – Public folklore en immaterieel erfgoed – Verslag van een dialoog (2017/1) – Zwarte Piet in meerduidig perspectief. Naar aanleiding van enkele recente publicaties (2019/1) – D.J. van der Ven (1891-1973) als filmische pionier (2020/1) – Making Intangible Heritage-Een kritiek opValdimar Hafstein (2020/1)

A. VAN DER ZEIJDEN en S. EIPERS – Immaterieel erfgoed en het museum in een tijd van superdiversiteit (2018/1)

A.M. VAN DER WAL  – Een pijnlijk verleden, een onzekere toekomst – Levend erfgoed van het slavernijverleden in postapartheid Zuid-Afrika (2013/2) – Decolonising South Africa’s Heritage Landscape? A Dislogical Approach to Heritage Conservation and Intangible Cultural Heritage in Stellenbosch (2015/3)

E. VANDEWEGHE  – Feesten van nostalgie en vooruitgang: de representatie van het stedelijke landschap in Vlaamse provinciesteden 1837-1958 (2012/1) – Van “Klein Rusland” (1925) tot “‘t Smurfendorp” (1985). Volksnamen voor sociale wijken in Vlaanderen (2016/1)

L. VANDEWEYER  – Wat schaft de pot? Zelfredzaamheid aan het Belgische front in 1914-1918  (2010/4)

M.F. VAN DIJCK  – Het Werchters Driekoningenspel in het licht van de evolutie van de volkskunde (2003/3)

K. VAN EFFELTERRE  – Alternatieve geneeswijzen in opmars (2001/4) Resultaten van empirisch volksgeneeskundig onderzoek in Vlaanderen anno 1979-2000: reuma, migraine en wratten (2002/4)  – Discussie naar aanleiding van het symposium “synergie tussen volkscultuur en populaire cultuur” (2005/3)  – Terugkerende doden in modern sagen (2007/1)  – FW: Schitterend! Narratieve volkscultuur in de mailbox (2007/4)

J. VAN HAVER  – Devotie per advertentie (1999/1)  – De opgang van de jonge Olbrechts – Het driedubbele spoor (2000/1)  – 30 jaar F.M. Olbrechtsstichting ter bevordering van het volkskundig onderzoek vzw. Overzicht van 30 jaar activiteit(2000/1)

W. VAN HOOF  – De geest van Frans Olbrechts in het MAS? Een verhaal over stad, stroom, haven en wereld (2008/2)

K. VAN KEMPEN – Het ensemble Tjeertjes in het Nederlands Openluchtmuseum (2018/2)

J. VAN KEYMEULEN, V. DE TIER, A. BREITBARTH, A-S GHYSELEN, M. FARASYN – Het dialectologische corpus “Stemmen uit het verleden” van de Universiteit Gent (2019/2)

J. VAN MULDER – Gedeeld erfgoed, Archiefgemeenschappen en de restitutie van kennis (2019/3)

J. VAN NEER  – Adso’s verhandeling over de Antichrist (2001/3)

A. VANNESTE  – De Belgisch-Nederlandse grens onder spanning (2013/3)

S. VAN OOSTVEEN – Feest tussen gemeenschap en gemeente – De noodzaak van een goede samenwerking (2016/3)

M. VAN STRYDONCK – Gedateerde heiligen: 30 jaar 14-C onderzoek op relieken en aanverwante objecten, een overzicht (2021/2)

K. VANRAEPENBUSCH en A-M. HAVERMANS – Omgaan met het erfgoed van de vijand. Duitse WO1-monumenten op stedelijke begraafplaatsen in bezet België (2016/1)

V. VAN ROMPAEY  – Bericht in uw chatbox: ‘Gelieve naar beneden te komen, het eten is klaar’. Een geïntegreerd kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van ICT voor het gezinsleven (2005/1-2)

V. VAN ROY  – Het Belgisch biertourisme als typevoorbeeld van de hedendaagse ‘globaliseringstendens’ (2007/2)

V. VANRUYSSEVELDT  – Tussen niche en overlevingsstrategie? Rondtrekkende artiesten in het hertogdom Brabant in de tweede helft van de achttiende eeuw (2014/2)

A. VAN STIPRIAAN – Trots op Nederland – De kracht van mentaal erfgoed (2015/3)

P. VANSUMMEREN  – De museale relevantie van het dagelijkse leven. Symposium Volkskundemuseum Antwerpen : 23 oktober 1997 (1999/1)

L. VAN ZOONEN  – Populaire cultuur en popularisering van cultuur (2005/1-2)

J. VERBERCKMOES – Dagelijkse humor in de beginjaren van de Nederlandse Opstand (2017/1) – Zwierige reuzen en de Lierse ommegang van 1722/2022 (2022/2)

S. VERBURG -Jongerenculturen en immaterieel erfgoed: leven van beleving en borging (2020/2)

G. VERCAUTEREN  – Publiek, politiek of middenveld. Van wie is de Eerste Wereldoorlog? (2013/3)

M. VERDIJK, D. HOEBINK – Paarden, vrijgezellen en gender – Traditie en vernieuwing in de Boxmeerse Metworstrennen (2016/3)

E. VERHEGGEN – Religieuze kunst als verzet en troost in de Tachtigjarige Oorlog. Een portret van de Utrechtse patriciërsfamilie Van Haeften (2021/2)

R. VERMEULEN – Grafitti in Amsterdam. De vergankelijkheid van een eigentijdse cultuur (2016/1)

H. VERREYKE, D. BLANCQUAERT en J. JANUARIUS – Doorgeven aan toekomstige generaties? (2022/3)

J. VERRIET – ‘Een ongevaarlijk avontuur’ Beeldvorming omtrent buitenlandse eetculturen in Nederland, 1950-1970 (2015/2)

P. VERSTRAETE  – Naar een fluïde benadering van dovencultuur en dovengeschiedenis. Enkele reflecties over de rol van sportorganisaties voor doven in het ontstaan van een dovencultuur in België (2012/2)

A. VRINTS  – De codes van de kroeg. Het openbaar lokaal tussen orde en wanorde in Antwerpen (1910-1950) (2008/1)  – Verschuivende tolerantiedrempels – De morele codes van het leven in bezet België (1914-1918) (2013/3)

W. WAUTERS – Het uitkoken van de narheid en zijn verwantschap met de geneeskunst en de alchemistische beeldtaal (2019/2)

W. WAUTERS – De beroering van de religieuze ruimte. – De belevingsruimte van kerkgangers in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk, ca. 1450-1566 (2021/3)

J. WELLENS  – Speelgoed: een volwaardige erfgoeddrager (2006/3)

L. WHITTLE  – Nieuwe vormen voor publieksparticipatie? Het gebruik van technische ontwikkelingen voor Modemuze, platform voor mode en kostuum (2014/4)

L. WILLEKENS en S. DE RUYSSER – MAS / Museum aan de Stoom – Museum in de stad Superdiversiteit als een rode draad (2015/3)

C. WILLEMS – Nuvttohat, perfect for feet! Shoe design as cultural heritage

G.WILLEMS – Van cultureel verantwoorde naar plezante films – De heropleving van populaire komedies in de jaren tachtig en de rol van het Vlaamse filmbeleid (2016/2)

G.WILLEMS, L. VAN DE VIJVER, PH. MEERS, D. BILTEREYST  – Bioscopen, moderniteit en filmbeleving. Deel 2: Bioscoopbeleving en filmcultuur in landelijke en minder verstedelijkte gebieden in Vlaanderen (1925-1965) (2007/3)

J. WILLEMSEN – Een lokale identiteit met vreemde gezichten – De Brielse Maskerade tussen 1927 en 1969 (2016/3)

C. WIJERS  – Afbakening en eenheid onder de Limburgse narrenkap. Over de functie en beleving van het Limburgse carnaval in de naoorlogse samenleving (2000/2)

A. WITTOEK  – Empirisch volksgeneeskundig onderzoek te Aalst anno 1995-1996: wratten, reuma en migraine (1999/2)

N. WYNANTS – Wetenschap op de kermis – De verspreiding van technologie, kennis en spektakel in Belgische provinciesteden tijdens het fin-de siècle (2020/1)

N. WYNANTS – Wetenschap speelde de hoofdrol op de  19e-eeuwse kermis (2021/3)

D. ZELDENRUST – De Volkskundecommissie en het Volkskundebureau in de periode 1945 tot en met 1947 – Van wederopbouw naar “stijgende belangstelling” (2021/3)

L.V. ZINGARI  – Projects of Heritage Communities as New Challenges for Anthropologists – Italian Perspectives on Safeguarding Intangible Cultural Heritage, Mediation and Cultural Brokerage (2014/3)