2015/1 Cover

116de JAARGANG (2015) Nr. 1

Artikels

Kitty de Leeuw, Hoe het bloot (niet) bedekt werd – 1

Het zedelijkheidsoffensief van de rooms-katholieke Kerk op kledinggebied

en de reactie van Tilburgse gelovigen daarop, 1914-1970

Willem de Blécourt, Eenmalige verhalen in Vlaanderen – 29

Over het classificeren van sprookjes

Nieuw onderzoek

Albert van der Zeijden, Naar een onderzoeksagenda voor immaterieel erfgoed – 53

Kennisontwikkeling ten behoeve van het borgen van tradities

Sporen

Stefaan Top, In memoriam Em. prof. dr. Alfons Roeck (22.09.1927-17.09.2014) 69

Paul Catteeuw en Sophie Elpers, Sarah opens the box – SIEF wordt 50 73

Call for papers

Hedendaagse feestcultuur en rituelen 79

Boekbesprekingen

Paul Peeters, De werelden van K.C. Peeters. Periode II: 1946-1975 (Albert van der Zeijden) 81

Julien Bondaz e.a. (eds.), Les vocabulaires locaux du ‘patrimoine’. Traductions, 85

négociations et transformations (Albert van der Zeijden)

Charles Caspers, Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering van Liduina van Schiedam 88

(Albert van der Zeijden)

Tine Van Osselaer en Patrick Pasture (eds.), Christian Homes. Religion, Family and 90

Domesticity in the 19th and 20th Centuries (Albert van der Zeijden)

Christian Wille e.a. (red.), Räume und Identitäten in Grenzregionen. 93

Politiken – Medien – Subjekte (Rob Belemans)

Eric Dorfman (red.), Intangible Natural Heritage. New Perspectives on Natural Objects 99

(Paul Catteeuw)

Thomas Dacosta Kaufmann en Michael North (red.), Mediating Netherlandish Art 101

and Material Culture in Asia (Paul Catteeuw)

Irene Stengs (red.), Nieuw in Nederland. Feesten en rituelen in verandering 103

(Katrijn D’hamers)

Michaela Fenske, Demokratie erschreiben. Bürgerbriefe und Petitionen als Medien 106

politischer Kultur 1950-1974 (Sophie Elpers)

Chris De Lauwer en Leen Beyers (red.), Heilige plaatsen. Pelgrimages in jodendom, 108

christendom en Islam (Hans Geybels)

Konrad Vanja e.a. (red.), Arbeitskreis Bild Druck Papier. Tagungsband Basel 2013 110

(Hans Geybels)

Stapferhaus Lenzburg e.a. (Hg.), Dramaturgie in der Ausstellung. Begriffe und Konzepte 111

für die Praxis (Werner van Hoof)

Heta Aali e.a. (eds.), Memory Boxes – An Experimental Approach to 114

Cultural Transfer in History 1500-2000 (Jacqueline van Leeuwen)

Irene Stengs, H6 – Het fenomeen Hazes – Een venster op Nederland (Stefaan Top) 117

Theo Fransen en Sander Mattheijssen, Hét Carnavalsboek – Van lentefeest tot festival 120

in Nederland en Vlaanderen (Stefaan Top)

Sigrid Schmidt, A Catalogue of Khoisan Folktales of Southern Africa (Stefaan Top) 124

Summaries 126

Personalia 128