2015/3 Cover

116de JAARGANG (2015) Nr. 3

Albert van der Zeijden, Ten geleide 281

Jorijn Neyrinck, Van Onvoltooid Verleden naar Onvoltooide Toekomstige Tijden – 283

Omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit in een wereld van verandering

Riet de Leeuw, Ruimte voor diversiteit – Het Nederlandse immaterieel erfgoedbeleid 311

Diversiteit en superdiversiteit

Albert van der Zeijden, Diversiteit, hybriditeit en de Nationale Inventaris 331

Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

Jasmijn Rana, Taalcultuur in de superdiverse stad: over straattaal als immaterieel erfgoed 343

Peter Reyskens en Joke Vandenabeele, De zin in een parade – 357

Omgaan met diversiteit in de ateliers van Zinneke Parade

Catherine Willems, Nuvttohat, perfect for feet! – Shoe design as cultural heritage 371

Diversiteit, dialoog en democratie

Anne Marieke van der Wal, Decolonising South Africa’s Heritage Landscape? – 387

A Dialogical Approach to Heritage Conservation and Intangible Cultural

Heritage in Stellenbosh

Alex van Stipriaan, Trots op Nederland – De kracht van mentaal erfgoed 405

Rik Pinxten, Immaterieel erfgoed tussen identiteit en interculturaliteit 423

Kris Rutten en Gert Biesta, Van verleden naar toekomst – 439

Democratie, diversiteit en cultureel erfgoed-in-wording

Verhalen uit de praktijk

Evelyne Deceur, Griet Roets en Maria Bouverne-De Bie, Het verknopen van verleden, 457

heden en toekomst – Reflecties vanuit een stedelijke sociaal-artistieke praktijk

Lieze De Winne, Het effect van de toenemende diversiteit op het gemeenschapsvormende 471

karakter van de carnavalstraditie – De betrokkenheid van nieuwe Aalstenaars bij het vieren

van Aalst Carnaval

Joeri Januarius, Living Human Treasures – Vloek of zegen voor de ICE-diversiteit? 487

Lieve Willekens en Sofie De Ruysser, MAS | Museum aan de Stroom – 497

Museum in de stad – Superdiversiteit als een rode draad

Elka Tschernokoshewa, Ines Keller en Fabian Jacobs (red.), Einheit in Verschiedenheit. 512

Kulturelle Diversität und gesellschaftliche Teilhabe von Minderheiten auf dem Prüfstand

(Albert van der Zeijden)

Ines Keller en Fabian Jacobs (red.), Das Reine und das Vermischte – 15 Jahre danach, 512

Festschrift für Elka Tschernokoshewa (Albert van der Zeijden)

Ursula Bertels (red.), Einwanderungsland Deutschland. Wie kann Integration aus ethnologischer 515

Sicht gelingen? (Sophie Elpers)

Ronda L. Brulotte en Michael A. Di Giovine (red.), Edible Identities: 517

Food as Cultural Heritage (Evdokia Tsakiridis)

Summaries 522

Personalia 529