2017/1 Cover

 118de JAARGANG (2017) Nr. 1

Artikels

Sophie Elpers & Jorien Posthouwer, Tussen taboe en tolerantie – 1

30 jaar aidsherdenkingscultuur in Nederland

Johan Verberckmoes, Dagelijkse humor in de beginjaren van de Nederlandse Opstand 19

Nieuw onderzoek

Albert van der Zeijden, Immaterieel erfgoed aan de Universiteit Utrecht – 37

Onderzoeksplan Fellowship Intangible Heritage Studies

Sporen

Paul Catteeuw, Ten huize van … Paul Peeters 43

Albert van der Zeijden, Public folklore en immaterieel erfgoed – 59

Verslag van een dialoog

Stefaan Top, In memoriam em. prof. dr. Heinrich Leonard Cox (1935-2016) 65

Stefaan Top, In memoriam em. prof. dr. Hugo Arens (17.12.1930-18.09.2016) 69

Stefaan Top, Dirk Callewaert 75 jaar! 71

Gilbert Huybens, 12. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 4965-4968 73

Call for papers

Stedelijke culturen, superdiversiteit en immaterieel erfgoed 83

Vlaamse en Nederlandse streekgastronomie – Lokale identiteiten en globale interacties 85

Boekbesprekingen

Erik Aerts & Herman Van der Wee, Geschiedenis van Lier – Welvaart en samenleving 89

van het ontstaan van de stad tot de Eerste Wereldoorlog (Nele Provoost)

Regina Bendix, Kilian Bizer & Stefan Groth (Red.), Die Konstituierung von 91

Cultural Property (Paul Catteeuw)

Brigitte Hauser-Schäuble (Red.), Adat and Indigeneity in Indonesia – Culture and 92

Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription (Paul Catteeuw)

Leen Beyers e.a., Antwerpen à la carte – Eten in de stad, van de middeleeuwen tot vandaag 94

(Albert van der Zeijden)

Simon J. Bronner, Folklore: The Basics (Albert van der Zeijden) 96

Charles Caspers & Peter Jan Margry, Het Mirakel van Amsterdam – Biografie van een 99

betwiste devotie (Albert van der Zeijden)

Coen Eggen, Vakwerkbouw – 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg 104

en omstreken (Marc Laenen)

Peter H.N. Hörz (Hg.), Eisenbahn spielen! Populäre Aneignungen und Inszenierungen 108

des Schienentransports in großen und kleinen Maßstäben (Johan de Bruijn)

Philip Knäble, Eine tanzende Kirche – Initiation, Ritual und Liturgie im 110

spätmittelalterlichen Frankreich (Theo Fransen)

Gudrun M. König, Gabriele Mentges & Michael R. Müller, Die Wissenschaften der Mode 113

(Rosalie Sloof)

Roy Fletcher & Máire Ní Mhoanaigh (red.), The Introduction of Christianity into 114

the Early Medieval Insular World – Vol. 1: Converting the Isles (Hans Geybels)

Christian Oertel, The Cult of St Erik in Medieval Sweden – Veneration of a Royal Saint, 116

Twelfth-Sixteenth Centuries (Hans Geybels)

Ulrich Wuttke, Im Diesseits das Jenseits bereiten – Eschatologie, Laienbildung und 118

Zeitkritik bei den mittelniederländischen Autoren Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem

und Jan van Leeuwen (Hans Geybels)

Brecht Dewilde & Gilbert Huybens, Leuven – De Tafelronde (Stefaan Top) 120

An Driessen, Het moest maar eens waar zijn – Over kettingbrieven, kettingmails en 122

kettingberichten (Stefaan Top)

Lutz Röhrich, Begegnungen – Erinnerungen an meinen Kollegen- und Freundenkreis 126

(Stefaan Top)

Summaries 133

Personalia 135