Welkom
Erkend toonaangevend cultureel tijdschrift

Nationaal en internationaal verspreid

Opgericht in 1888

Nu aan zijn 114e - jaargang

Met steun van de Vlaamse Overheid, de Universitaire Stichting, het Fonds Vera Himler en Musea en Erfgoed Antwerpen vzwHet tijdschrift Volkskunde begon in 2012 aan een nieuw hoofdstuk

Volkskunde werd in 1888 opgericht, maar heeft zich in zijn lange bestaan regelmatig weten aan te passen aan de tijdsgeest. Dit gebeurt ook in 2012, zodat wij, zoals het vroeger nog is gebeurd, kunnen spreken van de start van een nieuwe Volkskunde. Het tijdschrift heeft niet enkel een nieuwe cover en nieuwe rubrieken, maar de nieuwe Vlaams-Nederlandse redactie wil van het tijdschrift ook een echt interdisciplinair platform maken voor onderzoek, reflectie en debat over de cultuur van het dagelijks leven en daarmee verbonden erfgoed.
Volkskunde zal zijn lezers drie keer per jaar bijdragen aanbieden over de cultuur van het dagelijks leven in heden en verleden in Vlaanderen en Nederland, over immaterieel en materieel erfgoed en over erfgoedbeleid en cultuurpolitiek, telkens met oog voor het internationaal wetenschappelijke debat.

Nummer 3/2013 (december)
Themanummer "Alledaagse aspecten van de Eerste Wereldoorlog"

Inleiding: Stefaan Top

Artikels

Brecht Demasure en Yves Segers, Eten in oorlogstijd. Voedselaanbevelingen en keukentips in België tijdens de Eerste Wereldoorlog
Tom Simoens, Discipline in het Belgische leger tijdens de stellingenoorlog (1914-1918)
Alex Vanneste, De Belgische-Nederlandse grens onder spanning
Antoon Vrints, Verschuivende tolerantiedrempels - De morele codes van het leven in bezet België (1914-1918)

Sporen

Gregory Vercauteren, Publiek, politiek of middenveld - Van wie is de Eerste Wereldoorlog

Boekbesprekingen

Janet Dean, Spying in World War I - The True Story of Margriet Ballegeer (Paul Catteeuw)
Brecht Demasure, Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding in Eerste Wereldoorlog (Glenn Steenhouwer)
Pieter Serrien, Oorlogsdagen - Overleven in bezet Vlaanderen tijdens de eerste Wereldoorlog (Alex Vanneste)
Philip Vanoutrive, De allerlaatste getuigen van WOI (Stefaan Top)

Summaries

Personalia