2023/2 Cover

 124e JAARGANG (2023) Nr. 2

Wetenschappelijke artikels

Ahmet Erman Aral, Omtrent “vakmanschap”. Een alternatief voor de formule van Levende Menselijke Schatten in Vlaanderen
Maite Debeukeleer & Maarten H.D. Larmuseau, Een viraal volksverhaal. De plakfactor van een negentiende-eeuwse heksenmoord in Oost-Vlaanderen Josephine Koopman, Postkoloniale geurlandschappen: onderzoek naar het geurerfgoed van een toko

Essays

Peter Debaere, De ‘Europese migratie’ en het (vertrouwde) alledaagse leven Brecht Deseure, Antwerpse reuzen en ommegangen onder Frans bewind Luc Devoldere, Bien étonnés de se trouver ensemble: de canons van Vlaanderen en Nederland Lisanne Renes, ‘Levend erfgoed’ over de dood: Waarom staan er weinig doods- en rouwpraktijken op de inventaris(sen) van immaterieel erfgoed? Boudewijn van Oort, De traumatische erfenis van de oorlog in de Stille Oceaan. Een ongedocumenteerd voorbeeld van een trauma op latere leeftijd

In memoriam

Marc Jacobs, Volkscultuur, immaterieel erfgoed, het ministerie en de buurt. Erfenissen van Arlette Thys (1950-2023)

Sporen

Sophie Elpers, Jorijn Neyrinck & Mark Schep, Uitgelicht in Volkskunde: dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs

Onderzoek

Chantal Bisschop & Laura Danckaert, Water & Land. Immaterieel erfgoed en duurzame ontwikkeling

Recensies

* Pierre Bolle, Saint Roch. L’évêque, le chevalier, le pèlerin (VIIe-XVe siècle (Hans Geybels) * Herwig De Lannoy, Broederschap. Vrijmetselaars en hun loges (Alex Vanneste) * Pierre Delsaerdt & Esther Van Thielen (red.), Barokke Influencers. Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen (Alex Vanneste) * Henk Driessen, Humor. Een antropologische blik (Johan Verberckmoes) * Paul Huvenne (red.), COBRA. Een picturale en poëtische revolutie (Alex Vanneste) * Koenraad Jonckheere, Micha Leeflang, Sven Van Dorst e.a., Van Antwerpen naar Amsterdam – Schilderkunst uit de zestiende en zeventiende eeuw (Alex Vanneste) * A. Masquelier & D. Durham (eds.), In the Meantime. Toward an Anthropology of the Possible (Rik Pinxten) * Theresa Perabo, Wilhelm Mannhardt und die Anfänge der Volkskunde: neue Wege der Wissensproduktion im 19. Jahrhundert (Marc Jacobs) * Pieter Roelofs & Gregor J.M. Weber (red), Vermeer (Maarten Larmuseau) * Henk Slechte, Laat me niet lachen! Spotbeeld van de Nederlandse geschiedenis, van 1570 tot nu 316 (Johan Verberckmoes) * Jack Zipes, Buried Treasures. The Power of Political Fairy Tales (Theo Meder)

Abstracts

Personalia