2023/3 Cover

 124e JAARGANG (2023) Nr. 3

Reculer/Sauter

Marc Jacobs, ‘Daar spreken we nog over …’. Over disciplinaire vertogen en praktijken, voor en met elektronische dataverwerking 333

Marc Jacobs, Steekkaarten, -bakken en publicaties: de ingewanden van de ‘volkskunde’ in de 20e eeuw 339

Marc Jacobs, Parateksten, folklore, volkskunde en bibliografische instrumenten in de 20e eeuw 375

Marc Jacobs, Een zwanenzang en praktische bezwaren. Het plan Hoffmann-Krayer en de Internationale (Europese) Etnologische Bibliografie in het begin van de 21e eeuw 401

Marc Jacobs, ctrl-d, ctrl-h, shift-ctrl-x, ctrl-alt-del, in en na 2000. Etnologie, Volkscultuur, Immaterieel Erfgoed 423

Marc Jacobs, Fragmentair bibliometrisch onderzoek naar en in “volkskundige tijdschriften” in de 21e eeuw: verkenningen via Web of Science 447

Recensies

* Kevin Absilis, Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience (Alex Vanneste) 475

* Geert Berings, Hak om, die boom. Een verhaal van de kerstening in Vlaanderen (Alex Vanneste) 478

* Jan-Auwke Diepenhorst, Rivalen in het beloofde land. Een geschiedenis van Joden en Palestijnen (Alex Vanneste) 481

* Dorina Dragnea, Emmanouil Ger. Varvounis, Evelyn Reuter, Petko Hristov and Susan Sorek, eds., Pilgrimage in the Christian Balkan World. The Path to Touch the Sacred and Holy (Hans Geybels) 486

* Alain Gerlache, Het verhaal van Wallonië (Alex Vanneste) 488

* Jan Huyghe, De IJzervloed. Westhoek, kerstnacht 1993 (Paul Catteeuw) 491

* Chiara Mannoni, Artistic Canons and Legal Protection. Developing Policies to Preserve, Administer and Trade Artworks in 19th-Century Rome and Athens & Art in Early Modern Law. Evolving procedures for heritage protection in 15th- to 18th-century Europe (Marc Jacobs) 494

* Peter Pels, The Spirit of Matter. Modernity, Religion, and the Power of Objects, Methodology and History in Anthropology (Hans Geybels) 498

* Karl Scheerlinck, Naar zee! Belgische kustaffiches 1886-1965 (Collectie Roland Florizoone) (Alex Vanneste) 499

* Dan Stone, De Holocaust. Een onvoltooide geschiedenis (Alex Vanneste) 502

* Peter van der Veen & Marjolein van der Veen, The Linguist’s Family. Toraja in the Dutch Indies, prisoners of wartime Japan and the Republic of Indonesia (Paul Catteeuw) 504

* Jos Vandervelden, De mooiste geschiedenis van België. Het verleden van een land door de ogen van zijn grootste schilders (Alex Vanneste) 506

* Stephan Vanfleteren, Atelier (Paul Catteeuw) 508

* Frank Vermeulen, Over Indië. Herinneringen aan Indonesië in de koloniale tijd (Paul Catteeuw) 510

* Johan H. Winkelman, Fragmenten van de Vlaamse Roman van de Roos (ca. 1300). Over minnepijn en liefdesgeluk in de middeleeuwen. Lessen in liefde voor lieden van toen en nu (Alex Vanneste) 512

* Robert Wiśniewski, Raymond Van Dam & Bryan Ward-Perkins, red., Interacting with Saints in the Late Antique and Medieval Worlds (Hans Geybels) 515