2012/3 Cover

113de JAARGANG (2012) Nr.3

Inleiding

Jan Bleyen, Leen Beyers, Chris De Lauwer, De dood en de dingen 257

Artikels

Irene Stengs, Gedenken op de plek des onheils. Bermmonumenten 263

als materiële uitdrukking van veranderende rouwcultuur

Davy Herremans en Wim De Clercq, De herinnering blijft. 283

Memoria en materiële cultuur in de monastieke ruimte

van Clairefontaine (B)

Josephine Hoegaerts, “Op ’t bloedig oorlogsveld, is ied’re man een held”. 306

Hoe kinderen het slagveld verbeeldden en beleefden aan het eind van de

negentiende eeuw

Yvon van der Pijl, De prijs van de dood. Transnationalisering en 325

commercialisering van Surinaams-Creoolse doodsrituelen

Essay

Albert van der Zeijden, Dilemma’s en vraagpunten met betrekking tot 343

immaterieel erfgoed: Het voorbeeld Allerzielen – Reflecties van

een cultural broker

Boekbesprekingen

Jan Bleyen, Doodgeboren. Een mondelinge geschiedenis van de rouw 360

(Katrien Van Effelterre)

Meike Heessels, Bringing home the dead. Ritualizing cremation in the Netherlands 362

(Albert van der Zeijden)

Peter Jan Margy en Cristina Sinchez-Carretero (red.), Grassroots Memorials. 365

The Politics of Memorializing Traumatic Death (Tony Oost)

Mirjam Klaassens, Final Places. Geographies of Death and Remembrance 365

in the Netherlands (Tony Oost)

Rob Belemans, Katrijn en Marc Jacobs (red.), 373

Gelieve defamilie te volgen: kofietafels in Vlaanderen (Stefaan Top)

Summary 379

Personalia 382