2015/2 Cover

116de JAARGANG (2015) Nr. 2

Artikels

Britt Denis, Home, sweet home?! – Publiek en privaat onder de loep 129

in negentiende-eeuws Antwerpen (1880)

Geert Buelens, ‘En redders zult gij zijn van heel het Vaderland!’ – 151

De artistieke en culturele beeldvorming van en herinnering aan de

Eerst Wereldoorlog als een Vlaamse, Belgische of internationale

aangelegenheid sinds 1914

Jon Verriet, ‘Een ongevaarlijk avontuur’ – de beeldvorming omtrent 177

buitenlandse eetculturen in Nederland, 1950-1970

Sporen

Stefaan Top, Paul Peeters 80 jaar 193

Peer Meurkens, SIEF-congres: intellectueel festival van Europese 197

culturele mélange

Jan Huyghe, Een dynamische traditie: de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke 199

Gilbert Huybens, 10. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. II 127 217

Boekbesprekingen

Stefanie Rüter, Friedwald. Waldbewußtsein und Bestattungskultur (Johan de Bruijn) 229

Lourdes Arizpe & Cristina Amescua (red.), Anthropological Perspectives on 231

Intangible Cultural Heritage (Paul Catteeuw)

Michael Falser & Monica Juneja (red.), Kulturerbe und Denkmalpflege transkulturell 233

(Paul Catteeuw)

Markus Tauschek, Kulturerbe. Eine Einführung (Paul Catteeuw) 236

Brecht Demasure, Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog. 239

(Filip Degreef)

Sophie Elpers & Anna Palm (eds.), Die Musealisierung der Gegenwart. Von Grenzen 241

und Chancen des Sammelns in kulturhistorischen Museen (Marc Jacobs)

Peter Serrien, Zo was onze oorlog. Getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog in België 246

(Alex Vanneste)

Arno van der Hoeven, Popular Music Memories. Places and Practices of Popular Music 248

Heritage, Memory and Cultural Identity (Marion Wasserbauer)

Nicolas Van Puymbroeck, Migratie en de Metropool 1964-2013 (Katrijn D’hamers) 250

Marc-Antoine Camp e.a., Reiseziel: immaterielles Kulturerbe (Rob Belemans) 255

Martina Kleinert, Weltumsegler. Ethnographie eines mobilen Lebensstils zwischen 259

Abenteuer, Ausstieg und Auswanderung (Marcel Van den Berg)

Marita de Sterck, Vuil Vel. Veertig Vlaamse volkssprookjes (Ludo Jongen) 264

Enzyklopädie des Märchens, deel XIV, afl. 4 (Stefaan Top) 267

Cultural Transfer in History 1500-2000 (Jacqueline van Leeuwen)

Jacob and Wilhelm Grimm, The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm: 270

The Complete First Edition. Translated and edited by Jack Zipes + Jack Zipes,

Grimm Legacies: The Magic Spell of the Grimms’ Folk and Fairy Tales

(Francisco Vaz da Silva)

Summaries 276

Personalia 278