2018/1 Cover

119de JAARGANG (2018) Nr. 1

Wetenschappelijke artikelen

Hans Geybels, Alfons Thijs en de verdere studie van (Antwerpse) devotieprentjes 1

Koen De Munter, “Leren door aandacht” – Doden bezoeken en gedenken 25

bij de Aymara en in de Lage Landen

Essay

Paul Catteeuw, Ma’nene’ of Hoe hou je doden levend(ig)? 47

Albert van der Zeijden & Sophie Elpers, Immaterieel erfgoed en het museum 67

in een tijd van superdiversiteit

Nieuw onderzoek

Karen L. Bowen & Tom Deneire, Het geloof van de gewone mens in beeld 77

gebracht – Ontsluiting en digitalisering van de Collectie-Thijs

Theo Meder, ISEBEL – Intelligent Search Engine for Belief Legends 87

Sporen

Stefaan Top, In memoriam prof. dr. Jan Theuwissen 91

(09.02.1933-29.11.2017)

Stefaan Top, ‘Afscheid’ van dr. Marcel Van den Berg 94

Gilbert Huybens, 14. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. II 1521 96

Call for papers 110

Besprekingen

Barbara Baert, Caput Johannis in Disco – Essay on a Man’s Head (Hans Geybels) 112

Barbara Sieferle, Zu Fuss nach Mariazell – Ethnographie über die Körperlichkeit 113

des Pilgerns (Hans Geybels)

Jolien Gijbels, Koen Lagae, Karel Van Nieuwenhuyse, Hoe historici geschiedenis 115

schrijven – De Eerste Wereldoorlog en de historische praktijk (Alex Vanneste)

Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800 – Geestrijk centrum van het 117

openbare leven (Eric Aerts)

Alex G. Papadopoulos & Aslı Duru (eds.), Landscapes of Music in Istanbul – 119

A Cultural Politics of Place and Exclusion (Liselotte Sels)

Sophie Reinders, De mug en de kaars – Vriendenboekjes van adellijke vrouwen 126

1575-1640 (Marcel Van den Berg)

Anne Smelik (red.), Delft blue to denim blue – Contemporary Dutch fashion 129

(Johan De Bruijn)

Maren Butte, Dominic Larue, Arno Mungen (Hrsg.), Feiern – Singen – Schunkeln. 131

Karnevalsaufführungen vom Mittelalter bis heute (Theo Fransen)

Herman Meirhaeghe & Jan Meirhaeghe, Marktzanger Theophiel Vander Meersch 134

(1862-1925) (Stefaan Top)

Sonny Vanderheyden & Gert Swillens, Zot van Carnaval (Stefaan Top) 136

Summary 140

Personalia 143