2019/1 Cover

Woord vooraf

Stefaan Top, 120 jaargangen Volkskunde 1

Wetenschappelijk artikel

Paul Janssenswillen, Wil Meeus, Els Vinckx, Silke Leenen, 5

Erfgoed toegankelijk maken voor een divers publiek – Multiperspectiviteit

in het erfgoedonderwijs

Essays

Stefaan Top, Van ‘folklore’ naar materieel en immaterieel erfgoed – 25

Ruim anderhalve eeuw cultuurgeschiedenis

Stefaan Top, Volksverhalen: een kwestie van genres met een eigen boodschap 37

en een aparte vorm

Sporen

Stefaan Top, In memoriam prof. dr. Jurjen van der Kooi 53

(Hardegarijp 22.12.1943 – Drachten 04.09.2018)

Albert van der Zeijden, Zwarte Piet in meerduidig perspectief – 57

Naar aanleiding van enkele recente publicaties

Gilbert Huybens, 16. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 15665 69

Hans Piena, De nieuwe koers van Bokrijk 89

Call for papers

Congres “Antwerpen als Europese prentenfabriek” 95

Besprekingen

Margaret Clunics Ross (red.), The Pre-Christian Religions of the North – 96

Research and Reception – Volume I: From the Middle Ages to c. 1830 (Hans Geybels)

Jutta Leskovar & Raimund Karl, Archaeological Sites as Space for Modern 97

Spiritual Practice (Hans Geybels)

Inge Schriemer (red.), Relieken (Hans Geybels) 99

Steven Vanderputten, Dark Age Nunneries – The Ambiguous Identity of Female 100

Monasticism, 800-1050 (Hans Geybels)

Robert Bartlett, Why Can the Dead Do Such Great Things? – Saints and Worshippers 102

from the Martyrs to the Reformation (Marc Jacobs)

Fred Kaspar (Red.), Im Speicher auf dem Kirchhof – Wohnen und Arbeiten 106

im Zentrum von Kleinstadt und Dorf (Carlo Jengember)

Johannes Merkel, Hören Sehen Staunen – Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens 110

(Marcel Van den Berg)

Pieter Serrien, Het elfde uur – 11 November 1918 – De gewelddadige laatste dag 115

van de Eerste Wereldoorlog (Alex Vanneste)

Herman Van Goethem, 1942 Het jaar van de stilte (Alex Vanneste) 118

Hans Rudolf Velten, SCURRILITAS Das Lachen, die Komik und der Körper 121

in Literatur und Kultur des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Theo Fransen)

Samuel Mareel (red.), Roep om rechtvaardigheid – Recht en onrecht in de kunst 125

uit de Nederlanden 1450-1650 (Violet Soen)

Ludo Stynen, Pol de Mont – Een tragisch schrijversleven (Johan Verberckmoes) 127

Jan de Bas, Kom maar binnen! Zwarte Piet in spotprenten 1871-2017 (Stefaan Top) 130

Summary 134

Personalia 135