2009/3-4 Summaries

A. VAN DER ZEIJDEN De actualiteit van tradities en het jaar van de tradities: een inleiding Summary: Traditions have again become current topics: an introduction The Dutch Year of Traditions is a nice occasion to explore the theme of traditions. Traditions are in. Marketing experts say that it has to do with the fact that we live in a retrospective …

2009/2 Summaries

A.K.L. THIJS Den Lustelijcken Mey. Het incipit van een populair lied gerecycleerd tot titel van een devotieboekje door Paulus Fabri (Brussel, 1600) Summary: “Den Lustelijcken Mey“, an ambiguous incipit of a popular devotional booklet “Den Lustelijcken Mey” is the opening line of two quite different songs, a religious and a romantic one. Paulus Fabri, a priest, remarkably chose this ambiguous …

2009/1 Summaries

A.K.L. THIJS Een onbescheiden blik in de portefeuille van de Volkskunde-redacteur: Victor de Meyere (1873-1938) bespied met het bricoleren met kopij Summary: An indiscreet look onto the portfolio of a Volkskunde editor: watching Victor de Meyere (1873-1938) tinkering with a copy. Unedited copy of Victor de Meyere’s portfolio for volume 1938 of the Volkskunde magazine Recently, a printing ready copy …