2023/1 Cover

 124e JAARGANG (2023) Nr. 1 Wetenschappelijke artikels Brecht Deseure, Adieu dan fransch gebroed. Gezongen protest tegen het Frans bewind in Antwerpen (1793-1814) 1 Hans Piena, Van spel tot ernst: 300 jaar Canon van Nederland 27 Sporen Bruno Stappaerts, De Keltische reus Contios. Van startidee tot tweede lustrum 47 In memoriam Paul Catteeuw & Marc Jacobs, I B 2, II B, …