2002/4 Summaries

A. DHOEST Weeral Bokrijk!’ Het ‘Folkloristische’ beeld van Vlaanderen in historische TV-fictie Summary : “Bokrijk again!” The ‘folkloristic’ image of Flanders in historical television fiction. Historical serials were the most important fiction genre in Flemish television in the tume when the public broadcasting system had exclusive rights. For the most part these serials showed a rather folkloristic picture of Flanders …

2002/3 Summaries

A.K.L. THIJS Zakelijke inhoud van het persoonlijke dossier van Max Elskamp betreffende het Antwerpse “Museum voor Foklore”, het allereerste volkskundemuseum in Vlaanderen (1907) Summary : Looking into Max Elskamp’s private letters and documents concerning the Antwerp “Museum voor  Folklore”, the very first museum of foklore in Flanders (1907) In 2001 the “Vrienden van het Volkskundemuseum van Antwerpen” (Friends of the …

2002/2 Summaries

A. VAN DER ZEIJDEN Vrouwen in de volkskunde ten tijde van het Interbellum: de factor gender in de wetenschapsbeoefening Summary: Women folklorists in the interbellum period : the factor “gender” in practising science Men completely set the sence in recent surveys of the history of folklore in The Netherlands and in Flanders. Is this conclusion in line with reality, or …

2002/1 Summaries

E. ROOBAERT Jeruzalemvaarders, rederijkers en schilders en de Palmzondagsprocessie te Brussel in de 16e eeuw Summary : Jerusalem Knights, rhetoricians, painters and Palm Sunday Procession In Brussels in the 16th century On the basis of unknown data the author draws a picture of the Brussels Palm Sunday procession in the 16th century. Ghysbrecht Mercx, one of the well-known rhetoricians of …