2021/2 Cover

122e jaargang (2021)  Nr 2                                                                                                       

Inleiding

Hans Geybels, Wat rest van heiligheid. Relieken in de Nederlanden

Wetenschappelijke artikels

Jeroen Reyniers, Relieken en reliekschatten van Sint-Ursula en de elfduizend maagden in Belgisch Limburg

Charles M.A. Caspers,Het gebeente van Liduina van Schiedam (1380-1433)

Evelyne Verheggen, Religieuze kunst als verzet en troost in de Tachtigjarige Oorlog. Een portret van de Utrechtse patriciërsfamilie Van Haeften

Hans Geybels, De reliekfabriek. Massaverspreiding van relieken in de 19e en de 20e eeuw

Essay

Marc Van Strydonck, Gedateerde heiligen: 30 jaar 14C-onderzoek op relieken en aanverwante objecten, een overzicht

Besprekingen

  • Alfons K.L. Thijs, Komt pelgrims, komt hier. Devotioneel drukwerk voor bedevaartplaatsen in Vlaanderen en Brabant (1500-1850) (Evelyne M.F. Verheggen)
  • Damien Labadie, L’invention du protomartyr Étienne. Sainteté, pouvoir et controverse dans l’Antiquité (Ier-VIe s.) (Hans Geybels)
  • Tine Van Osselaer (red.), The Devotion and Promotion of Stigmatics in Europe, c. 1800-1950. Between Saints and Celebrities (Hans Geybels)
  • Mark Van Strydonck, Jeroen Reyniers en Fanny Van Cleven, Relics @ the Lab. An Analytical Approach to the Study of Relics (Hans Geybels)