2022/1 Cover

123e JAARGANG (2022) Nr. 1

Wetenschappelijke artikels

Herwig De Lannoy, “Wij ijveren voor een kuisch geslacht. 1

Weg met de schunnige plakkaten!” De beweging voor zedelijkheid in Mechelen

tijdens het interbellum

Brecht Demasure, Vergane glorie? De reconversie van de rurale wagenmaker 31

in Vlaanderen (1920-1970)

Hans Piena, Bloed is dikker dan water: Achterhoekse identiteit in historisch perspectief 51

Sporen

Willem Rodenhuis, De digitale circuscollectie van het Allard Pierson: 73

een veelzijdig platform ten dienste van onderwijs en onderzoek

Flynn Hermsen en Marc Jacobs, Secret Santa in 68 Sint-Maarten. 85

Computerondersteunde kalenderrituelen in 2019 en 2020: een gevalstudie

Call for Papers

Themanummer 2023, Touché! 93

Dr. Albert van der Zeijdenscriptieprijs 94

Recensies

* Jelle Angillis, Rumbeke 27 mei 1940. Een menselijk portret van een van de laatste veldslagen 97

van de achttiendaagse veldtocht (Alex Vanneste)

* Sarah Croix & Mads Vedel Heilskov (eds.), Materiality and Religious Practice in 102

Medieval Denmark (Hans Geybels)

* Maite De Beukeleer en Maarten Larmuseau, m.m.v. Lise Hellemans, In haar voetsporen. 104

Op zoek naar onze voormoeders (Marc Jacobs)

* Edith Franke en Ramona Jelinek-Menke (red.), Handling Religious Things. 106

The Material and the Social in Museums (Hans Geybels)

* Kok, Ruurd, Denken over herdenken. Oorlogsmonumenten in Nederland (Alex Vanneste) 108

* Thomas Lentes, Soweit das Auge reicht. Frömmigkeit und Visualität vom Frühmittelalter 110

bis zur Reformation (Marc Jacobs)

* Carol Ludwig, Linda Walton and Yi-Wen Wang (eds.), The Heritage Turn in China: 112

The Reinvention, Dissemination and Consumption of Heritage (Jiyun Zhang)

* Veerle Maebe, Het dorp, ik weet nog hoe het was, Verhalen uit de jaren ’40, ’50 en ’60 116

(Alex Vanneste)

* Wim Opbrouck, Openbare werken (Paul Catteeuw) 118

* Jelle Stegeman, Grote geschiedenis van de Nederlandse taal (Paul Catteeuw) 120

* Malte Thießen, Auf Abstand. Eine Gesellschaftsgeschichte der Coronapandemie (Marc Jacobs) 123

* Louise Tythacott & Panggah Ardiyansyah (eds.), Returning Southeast Asia’s Past. Objects, 125 Museums and Restitution (Paul Catteeuw)

* Servaas van Belle, Stal. Vernacular Animal Sheds (Marc Jacobs) 127

* Jean Paul Van Bendegem, Geraas en geruis. Een pleidooi voor imperfectie (Rik Pinxten) 129

* Sven Van Dorst, Zot van Dimpna. Acht panelen vol passie, lef en rebellie (Paul Catteeuw) 131

* Caro Verbeek, Een kleine cultuurgeschiedenis van de (grote) neus (Alex Vanneste) 133

* Isa Vermehren, Cabaretière in de kampen. Ravensbrück, Buchenwald, Dachau. 136

Een verzetsvrouw vertelt (Alex Vanneste)